Wet vergoeding affectieschade: naasten kunnen per januari 2019 smartengeld eisen na bedrijfsongeval of medische fout

Bron:Rechtblog.nl
Op 1 januari 2019 gaat de Wet vergoeding affectieschade in. Deze wet regelt in het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht de mogelijkheid tot vergoeding voor affectieschade. Zo kunnen naasten van een slachtoffer van bijvoorbeeld een arbeidsongeval, misdrijf of medische fout smartengeld eisen van de veroorzaker van het ongeval.

De vergoeding zal bij arbeidsongevallen tussen de €12.500 en €17.500 liggen. Bij misdrijven kan dit oplopen tot €20.000. Een vergoeding voor affectieschade is nieuw: niet eerder was dit mogelijk volgens het Nederlandse recht.

De personen die smartengeld kunnen eisen zijn beperkt tot de mensen met wie het slachtoffer een zeer nauwe band heeft zoals bijvoorbeeld ouders, een partner of volwassen kinderen. De wet is alleen van toepassing op gebeurtenissen die ernstig blijvend letsel of overlijden tot gevolg hebben.

Op 10 april 2018 heeft De Eerste Kamer het wetsvoorstel vergoeding affectieschade aangenomen, nadat deze in 2010 werd afgewezen. Politiek Den Haag was toen bang de wet zou leiden tot een claimcultuur. Daarom is er nu gekozen voor een regeling met vaste bedragen als vergoeding om te voorkomen dat de wet tot commercialisering en een claimcultuur zal leiden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *