Richtlijn Steigers van kracht: ‘Monteur zonder diploma mag nu van bouwplaats worden afgeschopt’

Bron:Cobouw.nl
De nieuwe Richtlijn Steigers is opgenomen in de Arbocatalogus Bouw & Infra. Dat betekent dat de richtlijn, die al te vinden was in diverse bedrijfcatalogi, nu echt kracht van wet krijgt.

De Inspectie SZW kan daardoor gaan handhaven en steigerbouwers zonder de juiste papier linea recta van de bouwplaats afsturen, meldt de Vereniging voor Steiger-Hoogwerk- en Betonkistingsbedrijven, donderdag in een bericht. Lange tijd was de steigerbouw een sector waar veel werd gewerkt met onechte certificaten en ongeldige pasjes. Daar moet deze richtlijn nu verandering in brengen.

‘Wel gecontroleerd, maar niet gehandhaafd’
Gijs Buijs, voorzitter van de VSB, in een eerder interview over de richtlijn: “We merken dat steeds meer werkgevers erop letten of ze wel opgeleide mensen in dienst hebben. Controles door de Inspectie SZW zijn dan ook goud waard. De afgelopen jaren werd er wel gecontroleerd, maar er werd nog niet echt actief gehandhaafd. Ik verwacht dat er door deze Richtlijn dat er veel niet-opgeleide mensen van de bouw of industriële projecten geschopt worden.”

Scholing belangrijk
Een belangrijk onderdeel van de richtlijn, die betrekking heeft op alle stalen steigers opgebouwd uit losse onderdelen, is dan ook de scholingsstructuur. Alle functies in de steigerbouw zijn in de Richtlijn Steigers omschreven en de bevoegdheden zijn vastgelegd. Met de aangesloten gespecialiseerde montagebedrijven en uitzendorganisaties is fors geïnvesteerd in scholing en certificering en diplomering van het steigerpersoneel. De registratie vindt centraal plaats in het Centraal Diploma Register (VCA). Ook (bouw)bedrijven, aannemers en anderen die dagelijks ‘even een steiger monteren’ moeten zorgen dat de betrokken medewerkers zijn ingeschreven in het Centraal Diploma Register.
Iedereen die werkt met een steiger, hoe eenvoudig de constructies ook, moet voortaan examen hebben gedaan en een persoonscertificaat hebben, aldus VSB.

Alle aspecten over veilig werken
Daarnaast komen in de richtlijn alle relevante aspecten voor veilig werken op hoogte aan de orde: van het ontwerp, met teken- en rekenregels, via de bouw door steigermonteurs, tot het gebruik en de demontage. De richtlijn behandelt dan als het ware ‘de gehele levenscyclus’ van de steiger.
De richtlijn is verder een levend document. Dit betekent dat de inhoudt continue aangepast wordt aan de stand van de techniek. Het is de bedoeling dat lezers hierdoor altijd op de hoogte zijn van de meest recente inzichten. Eenmaal per jaar vindt er een update plaats, ook dit jaar is dat gebeurd.

Totstandkoming
Aan de totstandkoming van de Richtlijn Steigers is door een groot aantal partijen bijgedragen. Inspectie SZW (voorheen de Arbeidsinspectie), universiteiten, TNO, ministeries, Aboma en Volandis werkten er allemaal aan mee. De richtlijn is bovendien afgestemd met koepelorganisaties uit de chemie-, petrochemie-, offshore- en energiesector. ‘Daardoor is er een richtlijn onstaan die breed wordt gedragen in zowel de bouw en industrie’, schrijft VSB.

Eerste publicatie door Marije de Leeuw op 13 dec 2018

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *