Roep om verhogen leeftijdsgrens aanvullende zorgplicht

overgenomen van: Werkenveiligheid.nl

Jonge werknemers in de leeftijd tot 25 jaar hebben een veel grotere kans om slachtoffer te worden van een arbeidsongeval dan werknemers boven de 25 jaar. Daarom pleit vakbond FNV dat de leeftijdsgrens om jonge werknemers extra te beschermen tegen gevaarlijke situaties op de werkvloer omhoog moet. Werkgevers hebben nu een aanvullende zorgplicht voor jongeren van 15 tot en met 17 jaar. Het RIVM heeft een analyse uitgevoerd waaruit blijkt dat de aanvullende zorgplicht tot en met 24 jaar moet worden uitgebreid.

De leeftijdsgrens om jonge werknemers extra te beschermen tegen gevaarlijke situaties op de werkvloer moet omhoog, vindt de FNV. Dat is de reactie van de werknemersorganisatie na analyse van cijfers over arbeidsongevallen van TNO, de Arbeidsinspectie en het RIVM. Jongeren tot 25 jaar hebben namelijk een 30% hogere kans dan werknemers boven de 25 jaar om slachtoffer te worden van een arbeidsongeval.

Aanvullende zorgplicht

Nu hebben werkgevers alleen een aanvullende zorgplicht voor jongeren van 15 tot en met 17 jaar oud. Een analyse van het RIVM, uitgevoerd op verzoek van de FNV, toont aan dat de aanvullende zorgplicht uitgebreid moet worden tot en met 24 jaar.

Onderzoek bevestigt eerdere aannames van de FNV. ‘Jonge werknemers krijgen wel gevaarlijke klussen, maar er is daarbij te weinig aandacht voor veiligheid,’ zegt FNV-vicevoorzitter Kitty Jong. ‘Dat is een slechte zaak, want juist jongeren hebben gebrek aan ervaring. Zij maken vervolgens verkeerde keuzes, ook als ze de kennis wel hebben. Werkgevers en leidinggevenden zijn hier gewoon niet alert genoeg op. Bovendien hebben jongeren vaker een onzeker contract, wat maakt dat je je wilt bewijzen. Als dan ook de werkdruk nog hoog is, is een verkeerde stap letterlijk zo gezet.’

Van lichte tot ernstige verwondingen

Jaarlijks maken meer dan 50.000 jonge werknemers onder de 25 jaar een arbeidsongeval mee. Het merendeel hiervan is gelukkig niet ernstig, maar het betekent wel dat er best vaak iets fout gaat. Met name brandwonden en oppervlakkige verwondingen, zoals snij-, steek- of schaafwonden komen veel vaker voor onder jonge werknemers, blijkt uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA). Verder blijkt uit cijfers van de Nederlandse Arbeidsinspectie dat jonge werknemers ook vaker slachtoffer zijn van ernstige arbeidsongevallen die ingrijpende gevolgen hebben.

De FNV wil dat de leeftijdsgrens voor aanvullende zorgplicht voor werknemers van 17 naar 24 jaar wordt opgetrokken. Overheid en werkgevers moeten hiervoor passende maatregelen treffen. Dat kan door verplichte en gerichte aandacht voor jongere werknemers in de RI&E (risico-inventarisatie en -evaluatie) op te nemen.

‘Meer dan 4000 doden per jaar in Nederland, door ongelukken maar vooral door het werken met gevaarlijke stoffen, is echt totaal onacceptabel,’ zegt Jong. ‘Wij stellen de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) nu een ultimatum. Als er voor 1 juli niet veel steviger handhaving op veiligheid in bedrijven komt, stappen wij als FNV uit de SER-commissie die onderhandelt over de grenswaarden voor gevaarlijke stoffen.’

Bron: FNV

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *