Risicobedrijven overtreden veiligheidsregels

ma 16 jul 2012, 18:14

DEN HAAG – Meer dan de helft van de bedrijven die op grote schaal met gevaarlijke stoffen werken zoals in de chemie, overtreedt de veiligheidsregels. Dat blijkt uit een rapport dat staatssecretaris Joop Atsma van Infrastructuur en Milieu maandag aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Staatssecretaris Joop Atsma (Infrastructuur en Milieu)

 Vorig jaar zijn 348 risicovolle bedrijven geïnspecteerd. Bij 203 (60 procent) was er sprake van één of meer overtredingen. Ook bleek dat 145 bedrijven de regels volledig naleven. Van de 764 overtredingen is al meer dan de helft (456) ongedaan gemaakt. Voor vier overtredingen is vorig jaar een proces-verbaal opgemaakt en in twee gevallen is een deel van de installatie stilgelegd. In mei dit jaar bleken 13 bedrijven de overtredingen van de veiligheidsvoorschriften uit 2011 nog niet te hebben aangepakt. Van 287 overtredingen was toen nog niet bekend of ze waren verholpen. Er moeten door de bedrijven „nog flinke stappen worden gezet”, stelt Atsma.„

Het kabinet zal provincies, gemeenten, veiligheidsrisico's en de inspecties SZW en Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) blijven aansporen om 'lik op stuk beleid' toe te passen bij bedrijven, die bij herhaling de regels overtreden.” Hij liet alvast ook weten dat de inspectie vaker onaangekondigd zal langskomen bij ondernemingen die werken met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen.

Ons land telt in totaal 416 risicovolle bedrijven. Daarvan zijn er nu 348 onderzocht, de overige 68 ondernemingen – die volgens het ministerie een goede reputatie hebben als het gaat om veiligheid – worden een volgend jaar gecontroleerd. In een apart onderzoek van de ILT wordt gekeken naar 103 risicobedrijven, die al eerder op hun veiligheid werden gecontroleerd. Acht bedrijven bleken de veiligheidsvoorschriften in 2009 , 2010 en 2011 te hebben overtreden (waaronder Odfjell in Rotterdam), terwijl drie ondernemingen de misstappen uit 2010 nog niet hadden weggewerkt. Tegen twee bedrijven zijn stappen genomen. Eerder kondigde Atsma al aan dat vanaf volgend jaar zes gespecialiseerde regionale diensten toezicht gaan houden op de risicovolle bedrijven, terwijl die verantwoordelijkheid nu nog bij ettelijke provincies en gemeenten ligt. Met de reorganisatie volgt Atsma adviezen op uit een rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar aanleiding van de brand bij Chemie-Pack, begin vorig jaar.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *