Het aantal arbeidsongevallen daalt met 4.6 % in België

Het jaarverslag van het Fonds voor Arbeidsongevallen (FAO) van 2011 is zojuist verschenen. De cijfers die het bevat zijn eerder bemoedigend omdat het aantal arbeidsongevallen in de privesector (op de plaats van het werk of op de weg naar het werk) met 4.6 % dalen in vergelijking met het jaar 2010. En dit terwijl de tewerkstellingsgraad in 2011 met 2.4 % toenam!

Uit de cijfers blijkt dat: – 170.203 arbeidsongevallen zich voorgedaan hebben in 2011, 178.499 in 2010 (-4,6%). – 147.854 arbeidsongevallen op de werkplek in 2011, tegen 150.944 in 2010 (-2%). – 22.349 arbeidsongevallen op de weg naar het werk, tegen 27.555 in 2010 (-18,9%).

We zien dat de daling zich vooral situeert op vlak van de arbeidsongevallen op de weg naar het werk. Dat is makkelijk te verklaren: 2010 was een zwart jaar voor de ongevallen, de winter was ongewoon streng met vooral voor voetgangers (veel glijpartijen) gevaarlijke weersomstandigheden. 2011 heeft gelukkig niet dezelfde winter gekend. Meer dan 90% (134.887) van de ongevallen op het werk hebben beperkte gevolgen (waardoor er geen arbeidsongeschiktheid of tijdelijke arbeidsongeschiktheid is).

Net zoals in 2010 waren er 82 arbeidsongevallen met dodelijke afloop. 12.885 hebben geleid tot blijvende invaliditeit. 

De sectoren die het zwaarst getroffen worden door arbeidsongevallen blijven dezelfde:

  • De verwerkende industrie (32.359 ongevallen), – De volksgezondheid en de maatschappelijke dienstverlening (23.021 ongevallen), 
  • De activiteiten van de administratieve en ondersteunende diensten (20.392 ongevallen),
  • De bouw (20.164 ongevallen), 
  • De groothandel en de reparatie van voertuigen (19.982 ongevallen), 
  • Het transport en de opslagplaatsen (13.057 ongevallen). 

Onder de belangrijkste sectoren is er een toename van het aantal arbeidsongevallen in de bouw ( +4%) en in de dienstensector (+4,4%) maar het gaat ook over de sectoren die een sterke groei kennen in de werkgelegenheid (+5,3% voor de bouw, +7,2% voor de sector van de diensten). De verwerkende industrie, waar de werkgelegenheid licht steeg (+1,1%), kent een significante daling van ongevallen (-5,3%).

"De neerwaartse trend van arbeidsongevallen in Belgie wordt dus bevestigd, zegt Philippe Courard, staatssecretaris van Sociale Zaken, belast met beroepsrisico's. Op vijf jaar tijd daalde de frequentiegraad van de ongevallen met 13 %. We zijn dus op de goede weg maar het aantal is nog steeds onaanvaardbaar hoog. Preventie moet het sleutelwoord blijven voor alle werkgevers. Dit moet absoluut beschouwd worden als een prioriteit en niet als een bijzaak, zeker in kleine en middelgrote ondernemingen, waar men snel de neiging heeft om omwille van economische redenen hierop in te binden. Preventie vereist ook een goede kennis van de oorzaken van deze ongevallen, voornamelijk op basis van uitgebreide en kwalitatieve statistieken over het onderwerp.

Momenteel zijn de arbeidsongevallen in de privesector reeds het voorwerp van een dergelijke statistische verzameling. Voor wat betreft de publieke sector is dit helaas nog niet het geval. Via een beslissing van de Ministerraad (6 juli 2012) zal een elektronische uitwisseling van de gegevens mogelijk worden bij de overheid" Alle gegevens staan beschikbaar op de website van het Fonds voor Arbeidsongevallen (www.faofat.fgov.be/site_nl/stats_etudes/stats_etudes.html ).

Dit is een bericht uit het Nieuwsbank persberichtenarchief. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *