Richtlijn Steigers richt zich na update op bredere industrie

Zoetermeer, 20 januari 2014 De Richtlijn Steigers is geüpdate. Met de update van de inhoud is ook de website geheel vernieuwd, waardoor deze nu ook op tablet en smartphone kan worden bekeken. Met de komst van de update richt de Richtlijn Steigers zich, naast de bouw, ook specifiek op de (petro)chemie, energiesector en andere delen van de industrie waar gebruik wordt gemaakt van steigers. In de nieuwe Richtlijn Steigers zijn de aanduidingen en de naamgeving dan ook aangepast aan of uitgebreid met de terminologie die in de industrie gebruikelijk is. Zo is onder meer de aanduiding gevelsteiger gewijzigd in gevel-/objectsteiger, zodat de regels ook kunnen worden vertaald naar steigers rondom of aan objecten. Waar in vorige uitgaven nog een onderscheid werd gemaakt tussen standaardsteigers en complexe steigers, is de beschrijving van de complexe steigers in de nieuwste update beknopter en worden de begrippen fabrikant- en bedrijfsconfiguratie geïntroduceerd.

Fabrikantconfiguratie
Met de introductie van deze door het steigerbouwbedrijf (bedrijfsconfiguratie) of de fabrikant (fabrikantconfiguratie) opgestelde steigers, wordt meer ruimte geboden voor standaardisatie. Verder is de lijst met aandachtspunten voor complexe steigers gerubriceerd en zijn categorieën voor wat betreft de moeilijkheidsgraad opgesteld. Daarnaast is de inspectiefrequentie voor steigers aangepast en afhankelijk gemaakt van de gebruiksintensiteit en de omstandigheden waarin of waaronder de steiger wordt gebruikt. Ook is een toevoeging gedaan van de werkvergunning.

Risico-Inventarisatie en -Evaluatie
Verder is het hoofdstuk collectieve beveiliging aangepast, waarvoor nu meer mogelijkheden worden weergegeven. Duidelijk is beschreven dat van collectieve beveiliging kan worden afgezien, als dat is onderbouwd met een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E). Verder zijn de hoofdstukken over (bouw)liften en aarding completer geworden en wordt voor het onderwerp scholing een nieuwe scholingsstructuur gepresenteerd. Met dit laatste onderwerp wordt onder meer tegenwicht geboden aan de valse certificaten die momenteel de ronde doen. Het startschot voor dit traject is deze maand gegeven, waarna de upgrading van diploma’s en certificaten plaatsvindt over een periode van drie jaar.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *