Grote bouwers tegen ongevallen

Een aantal grote bouwbedrijven en minister Blok tekenden onder toeziend oog van minister Blok vandaag een 'governance code' voor veiligheid in de bouw. De bedrijven gaan beleid ontwikkelen om veiliger te ontwerpen en te werken.

De motivatie voor dit initiatief (onder voorzitterschap van Arbouw) zijn de cijfers over ongevallen in de sector, zowel bij werknemers als bij gebruikers van gebouwen en bouwwerken. Ongevallen gebeuren niet alleen tijdens het werk, maar ook na oplevering als gevolg van bijvoorbeeld constructiefouten.

Val van steiger
Tussen 2008 en 2011 zijn er volgens de Inspectie SZW in de bouw 1.464 ongevallen met werknemers geweest; daarbij vielen 49 doden. Jaarlijks komen op bouwterreinen gemiddeld vijf mensen om het leven; tientallen werknemers in de bouw houden blijvend letsel over aan een val van een ladder of steiger.

Gebouwgebreken
Gebouwen kunnen ook na de bouw nog veiligheidsgebreken in de constructie en gebreken in de brandveiligheid vertonen en daardoor al leed, bedrijfsschade en maatschappelijke kosten met zich meebrengen. Volgens een schatting van het meldpunt Aanpak Bouwincidenten Constructieve Veiligheid gaat het om circa 20.000 constructieve bouwfouten per jaar.

Verantwoordelijkheid
Minister Blok (Wonen en Rijksdienst, waaronder het Rijksvastgoedbedrijf ressorteert) steunt het initiatief van de sector van harte: 'Je werkt hier veilig of je werkt hier niet', is het motto in steeds meer bedrijfstakken, zoals de (petro)chemische industrie, de zorg en ook de bouw. Ik vind het een uitstekende zaak dat opdrachtgevers en opdrachtnemers in de bouw, de infrastructuur en de installatietechniek zelf het initiatief hebben genomen om de veiligheidscultuur in hun sector verder te verbeteren, zodat het aantal ongevallen en veiligheidsgebreken aan bouwwerken afneemt. De governance code 'Veiligheid in de bouw' toont aan dat de bedrijven die deze verklaring ondertekenen, hun verantwoordelijkheid nemen voor het creëeren van een veilige werkomgeving.'

Uitvoering
De ondertekenaars committeren zich aan de governance code en de nog op te stellen uitvoeringsagenda. Zij doen dit door het verbeteren van de veiligheidscultuur en prestaties, het versterken van de keten, standaardisatie, scholing en door te leren van elkaar. Zij zullen actief en openbaar verantwoording afleggen over hun veiligheidsinspanningen, bijvoorbeeld in hun jaarverslaggeving of op hun eigen websites.

De vijftien partijen zijn: Acta Safety Professionals, AKD advocaten & notarissen, Ballast Nedam, Dienst vastgoed defensie, Dura Vermeer, Heijmans, KIVI NIRIA, Koninklijke BAM Groep, ProRail, Rijksgebouwendienst, Rijkswaterstaat, Strukton, TBI, Unica Groep en VolkerWessels.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *