Preventie voorop in nieuwe Arbowet

Met een voorgestelde wijziging van de Arbowet wil de regering de preventie van beroepsziekten en arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten aanpakken. In het bijzonder wil men werken aan de preventie van te hoge werkdruk. Meer betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening, betere preventie door de werkgever en de randvoorwaarden voor het handelen van de bedrijfsarts staan daarbij centraal.De nieuwe Arbowet heeft verschillende doelen. Zo wil de wet onder andere een versterking van de positie van de preventiemedewerker en samenwerking met de arbodienstverleners/arbodeskundigen. Verdere punten zijn het verduidelijken van de adviserende rol van de bedrijfsarts bij verzuimbegeleiding, het kunnen consulteren van de bedrijfsarts en ruimte bieden voor professionele beroepsuitoefening door bedrijfsarts en andere arbodienstverleners.

Wijzigingen
Onder de belangrijkste wijzigingen valt onder andere de betere toegang tot de bedrijfsarts door een 'open spreekuur'. Ook heeft de werknemer recht op een second opinion van een andere bedrijfsarts, buiten de arbodienst of het bedrijf waar de eerste bedrijfsarts werkt. Verder moeten afspraken over de arbodienstverlening vastgelegd worden in een schriftelijke overeenkomst, het basiscontract arbodienstverlening. Daarin moet staan: 1) dat de bedrijfsarts toegang heeft tot elke werkplek, 2) op welke manier de arbodienstverlener of bedrijfsarts zijn wettelijke taken kan uitvoeren, 3) hoe de toegang tot de bedrijfsarts en het overleg met de preventiemedewerker en or zijn geregeld, 4) hoe werknemers gebruik kunnen maken van het recht op second opinion, 5) hoe de klachtenprocedures werken en 6) hoe de bedrijfsarts omgaat met de meldingsplicht voor beroepsziekten.

Betrokkenheid vergroten
Grotere betrokkenheid van werknemers is belangrijk. Zo moeten zij actiever worden bij de totstandkoming van afspraken met arbodiensten en bedrijfsartsen. Zo krijgt het medezeggenschapsorgaan instemmingsrecht bij de keuze van de preventiemedewerker en diens positionering in de organisatie.

Bron: www.arbo-online.nl

Gerelateerde nieuwsberichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *