Pleidooi voor minder asbesthysterie: ‘Sanering is vaak weggegooid geld’

Door: Tonie Mudde 2 juni 2016, 06:00

Hoogleraar veiligheid hekelt verbod op asbestdaken

De vondst van asbest leidt vaak tot emotionele reacties, onnodige ontruimingen en grootschalige schoonmaakoperaties. Dit terwijl de gezondheidsrisico's meestal minimaal zijn. Dit stellen onder meer de burgemeester van Alkmaar, twee topmannen van woningcorporaties (Mitros en Talis) en de Nijmeegse hoogleraar Besturen van Veiligheid Ira Helsloot vandaag in het pamflet Laten we eindelijk normaal doen over asbest. De ondertekenaars vinden dat de verhouding tussen de kosten en baten van grootschalige asbestsanering scheef is en stellen dat goed geïnformeerde burgers zelf soms beter zicht hebben op de risico's dan de verantwoordelijke bestuurders.

Zelf kiezen

Hoeveel veiligheid hebben we nodig?

Grootschalige asbestsanering is peperduur en levert niet veel gezondheidswinst op, vinden de schrijvers van het pamflet Laten we eindelijk normaal doen over asbest. Drie redenen waarom het verstand het onderspit kan delven bij gezondheidsrisico's. (+)

 

Het asbest-pamflet

docx (39.5 kB)

Uit het pamflet: 'Als bewoners het zelf mogen zeggen, kiest het merendeel liever voor het energiezuinig maken van hun woningen of voor het vervangen van de badkamer of keuken, in plaats van asbestsanering.'

Vandaag houdt staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur en Milieu) een bijeenkomst met vertegenwoordigers van onder meer gemeenten en provincies om afspraken te maken over versnelde sanering van alle asbestdaken in Nederland.

Sinds 1993 is het gebruik van asbest verboden, maar in gebouwen van voor die tijd zit nog veel asbesthoudend materiaal. Inademing van de vezels kan leiden tot ziekten als longkanker en asbestose, waarbij de longcapaciteit drastisch afneemt. Helsloot: 'Maar het meeste asbest is in gebouwen verwerkt op plaatsen die niet in verbinding staan met de lucht. Zelfs als er wat materiaal loskomt en je zou het inademen – bijvoorbeeld na een brand ergens in de buurt- is het risico relatief klein. Met asbest is het net als met passief meeroken in een kroeg: het wordt pas gevaarlijk voor je gezondheid als je het dag in dag uit doet.'

De hoogleraar hekelt het kabinetsbesluit om vanaf 2024 alle asbestdaken te verbieden. Gemeenten kunnen vanaf dat moment met een dwangsom afdwingen dat particulieren, bedrijven of overheidsinstellingen hun asbestdak verwijderen. Helsloot: 'Complete waanzin, weggegooid geld voor schijnveiligheid. Saneer dat asbest liever als het dak toch al aan vervanging toe is.'

Lex Burdorf, hoogleraar Determinanten van Volksgezondheid aan de Erasmus Universiteit, beaamt dat de overheid regelmatig te paniekerig reageert op de vondst van asbest. 'De wijk afsluiten -zoals gebeurde in het Utrechtse kanaleneiland – is bijna nooit nodig. Maar druk op de ketel zetten om asbestdaken te verwijderen, vind ik wel verstandig. Het is gevaarlijk spul: hoe eerder je er vanaf bent, hoe beter.'

Hij zou huurders niet zelf laten bepalen of ze geld voor asbestsanering liever willen besteden aan andere zaken zoals een nieuwe keuken. 'Dan vrees ik dat mensen kiezen voor de korte termijn.'

Staatssecretaris Sharon Dijksma van Infrastructuur en Milieu zegt achter het besluit te blijven staan om alle asbestdaken te saneren voor 2024. 'Het is evident dat asbestdeeltjes schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid als je ermee in aanraking komt. De asbestregels zijn bedoeld om de risico's voor blootstelling te verminderen. Daarom mag asbest sinds 1994 niet meer worden gebruikt. In 2024 zijn de jongste daken waarin nog asbest is verwerkt 30 jaar oud en kunnen asbestdeeltjes vrijkomen door de invloed van weer en wind.'

Weggegooid geld

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu liet een paar jaar geleden uitrekenen dat er door het verbod op asbestdaken in Nederland in totaal tussen de 200 en 300 minder asbestslachtoffers zullen vallen. Die schatting is echter dermate onzeker, dat het ministerie in vervolgrapporten geen aantallen meer noemt. Omdat door het verbod sommige daken worden vervangen vóór het verstrijken van de economische levensduur kost dit 882 miljoen euro extra.

Volgens Helsloot is dit weggegooid geld dat beter besteed kan worden, bijvoorbeeld aan anti-rookmaatregelen. Aan roken gaan jaarlijks circa 20 duizend Nederlanders dood.

Nederland telt circa 130 vierkante kilometer asbesthoudende daken en gevelpanelen. Staatssecretaris Dijksma wil asbestdaken versneld opruimen en vervangen. Vanaf 2024 geldt er een verbod op asbestdaken. De extra kosten van die operatie bedragen 882 miljoen euro.

Een gedachte over “Pleidooi voor minder asbesthysterie: ‘Sanering is vaak weggegooid geld’”

 1. zondag 5 juni 2016, 14:07

  ‘Boeren dreigen hun schuur in de brand te steken vanwege asbestsanering’

  ARNHEM – Boeren zitten met de handen in het haar als het om asbestsanering gaat. Ze kunnen het saneren van schuren niet altijd betalen, terwijl de overheid dat wel verplicht. Sommigen dreigen daarom zelfs hun gebouwen waarin asbest is verwerkt in de brand te steken. Dat zegt VVD-Kamerlid Remco Dijkstra zondag in het TV Gelderland programma In Gelderland Live.

  Het Kamerlid gaat maandag bij de minister aandringen op een plan van aanpak en stelt Kamervragen over de asbestsanering. Eigenaren van asbestdaken zijn zelf verantwoordelijk voor het verwijderen van asbest, stelt de overheid.

  Vorig jaar werd besloten dat er in 2024 geen daken met asbest in Nederland meer mogen zijn. Dat wil het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Afgelopen donderdag zijn afspraken gemaakt met gemeenten, provincies en organisaties als LTO Nederland en het Verbond van Verzekeraars om de versnelling van de aanpak vorm te geven. Het subsidiebudget van de Rijksoverheid is 75 miljoen, waarvan 10 mln in 2016. De provincies zijn uitvoerders van de regeling.

  ‘Niet áltijd mannen in witte pakken nodig’

  Asbestsanering moet makkelijker en goedkoper, stelt woningbouwcorporatie Talis in Nijmegen. Volgens Ronald Leushuis van Talis is de inzet van mannen in witte pakken lang niet altijd nodig als er asbest gesaneerd moet worden. ‘Dat verschilt van situatie tot situatie. Laten we per geval bekijken of de inzet van mannen in witte pakken wel nodig is. Het moet makkelijker en goedkoper, en dat kan ook. Laten we eindelijk normaal doen over asbest.’

  Afgelopen week presenteerde Talis samen met onder andere de burgemeester van Alkmaar en de Nijmeegse hoogleraar Besturen van Veiligheid Ira Helsloot, een pamflet dat oproept om de hysterie rondom asbest te doorbreken. Hoogleraar Helsloot en de mede-ondertekenaars vragen zich af of de investering opweegt tegen de beperking van de veiligheidsrisico’s.

  De provincie Gelderland zoekt nog uit hoe groot het probleem van asbestdaken in Gelderland is. Gemeenten handhaven het verbod op asbestdaken. De handhaving ligt soms bij de provincie. Bijvoorbeeld in een beperkt aantal gevallen bij grote bedrijven.

  Een inventarisatie uit 2012:
  •7% van de woningen
  •35% van de agrarische gebouwen (172.595 vierkante meter)
  •10% van de industriële gebouwen
  •8% van de overige gebouwen

  (bron: Search Ingenieursbureau)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *