Hoe kon dit gebeuren?

door Arjen ten Cate
URK – Gasnetbeheerder Liander was niet op de hoogte dat vrijdag aan de Grote Fok op Urk een grote hoeveelheid gas ontsnapte, toen een aannemer de gasleiding had geraakt. Anders hadden we meteen de brandweer en hulpdiensten ingeschakeld, zegt woordvoerster Jasmijn Dielesen.

Vrijdag ontplofte een complete rij huizen in het vissersdorp. Als door een wonder overleefde iedereen de gasexplosie en vielen er slechts lichtgewonden. Wel moeten zes huizen gesloopt worden, omdat ze onherstelbaar beschadigd zijn. Inwoners van Urk vragen zich sinds de klap af hoe dit zo verschrikkelijk mis kon gaan.

Tussen het moment van de melding dat er een leiding was geraakt bij graafwerkzaamheden en de ontploffing zelf, was er tijd genoeg om iedereen te evacueren. De melding werd gedaan door de aannemer, nadat verschillende bewoners een gaslucht roken.

Flinke lek
Probleem was echter dat de monteur van Liander die de melding ontving, volgens die netbeheerder niet doorgespeeld kreeg dat er daadwerkelijk een flinke lek was. In dat geval was ons protocol in werking getreden en hadden we direct de brandweer gebeld. Wij weten als geen ander hoe gevaarlijk gas kan zijn. Dat is nu niet gebeurd, omdat we niet uitgingen van een vrije gasuitstroom. We gaan af op de berichtgeving van de melder, legt Dielesen uit.

Een medewerker van Liander spoedde zich wel naar Urk, maar het duurde even voordat hij er was. Toen hij aankwam mat hij een enorme hoeveelheid gas in het riool en sloeg hij alsnog groot alarm, maar toen was het al te laat. Seconden later explodeerde het eerste huis.

Geruchten
Er gaan geruchten dat het aannemersbedrijf het lek provisorisch gedicht had, maar niemand kan dat bevestigen of ontkennen. De aannemer, die in opdracht van de gemeente Urk werkt, was gisteren onbereikbaar. Waarom het in de melding niet meteen ging over een flinke gaslekkage, wordt door Liander onderzocht. Ik wil niet speculeren en eerst het onderzoek afwachten. Dat kan enkele weken in beslag nemen.

Ook de politie en Veiligheidsregio Flevoland zijn kort na de klap een onderzoek begonnen. Volgens een zegsvrouw van de Veiligheidsregio bestaan er protocollen voor aannemers, mochten die onverhoeds een gasleiding raken. Of die nu zijn nageleefd, moet uitgezocht worden. Bewoners van Urk zijn kritisch. Nico Lambregtse: Bij zulke graafwerkzaamheden hoort er sowieso niemand thuis te zijn. Veel te gevaarlijk.

Een gedachte over “Hoe kon dit gebeuren?”

 1. Justitie betrokken bij onderzoek gasexplosies

  Urk 07-06-2016

  De inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) doet in opdracht van het openbaar ministerie (OM) onderzoek naar de gasexplosies vrijdag in Urk. Ook de gemeente Urk wordt aan de tand gevoeld. Dat stelde woordvoerder Paul van der Burg van de inspectie SZW dinsdagmorgen desgevraagd.

  Dat het OM bij het onderzoek betrokken is, betekent dat het onderzoek van strafrechtelijke aard is. Dat kan in theorie betekenen dat iemand in de cel terechtkomt. De mogelijkheid bestaat dat het onderzoek naar de gasexplosies wordt ‘afgeschaald’ naar een bestuursrechtelijk traject. Dan kan bijvoorbeeld een bedrijf worden beboet. De inspectie SZW wil diverse partijen horen in verband met de gasexplosies. „De aannemer, de beheerder van het leidingennetwerken en ook de gemeente Urk.” Niet alleen worden getuigen gehoord, ook vergunningen worden onder de loep genomen.

  In principe voeren twee inspecteurs het onderzoek uit, zegt Van der Burg. Die hebben naar schatting zo’n drie maanden nodig.

  Door de verwoestende explosies afgelopen vrijdag in het vissersdorp zijn zes rijtjeswoningen rijp voor de sloop. De calamiteit vrijdag is „voor de bewoners van de zes woningen en voor de omwonenden, maar ook voor het personeel van de hulpdiensten een onbevattelijke, diep ingrijpende gebeurtenis”, meldt de gemeente Urk op haar website. „In de kerken is zeer zeker ook voor hen voorbede en dankzegging gedaan.” De gemeente Urk zegt dat haar eerste prioriteit is dat de bewoners weer „goede vervangende woonruimte” krijgen. „Dit doen we in nauw overleg met de bewoners zelf en met de verzekeraar. Er zijn voldoende huizen beschikbaar. Verder zijn we bezig om te kijken of we de getroffen huizen kunnen stutten en wanneer er gesloopt en herbouwd kan gaan worden.” Dorpelingen die de gedupeerden willen helpen, wordt verzocht zich bij de gemeente te melden.

  Burgemeester Van Maaren van Urk spreekt zijn „dank en bewondering uit voor alle vrijwilligers en hulpdiensten die met zoveel inzet alles hebben gedaan wat zij konden. En ook de omwonenden hebben bijzonder goed voor de hulpdiensten en getroffenen gezorgd door voor koffie en lekkers te zorgen.

  ” Valentine Hoen, zegsvrouw van het Functioneel Parket (onderdeel van het OM) stelt dinsdagmiddag desgevraagd „dat het vermoeden bestaat dat graafwerkzaamheden hebben geleid tot ontploffingen, vernieling van in elk geval vier woningen en letsel bij een aantal personen, waarvan in één geval vermoedelijk zwaar letsel. De verdenking richt zich op de vraag wie schuldig is aan de ontploffing, wie er schuldig is aan de beschadigingen door de ontploffing, wie schuldig is aan lichamelijk letsel van personen.” Ook meldt Hoen dat er nog geen (rechts)personen aangemerkt of gehoord zijn als verdachte.

  bron:www.refdag.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *