Overheid, neem regie. 93.000 arbeidsongevallen per jaar is niet acceptabel

Bron: www.fnv.nl; Door José Kager22 december 2020

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid van dit kabinet werkt niet. Uit CBS-cijfers van vandaag blijkt dat het aantal ongevallen van 93.000 per jaar veel te hoog blijft en ook niet terugloopt. Te veel bedrijven besteden geen aandacht aan veiligheid en gezondheid en worden daarin niet gecorrigeerd door de overheid.

FNV-vicevoorzitter Kitty Jong: ‘Van veel gehoorde mooie woorden zoals preventie en duurzame inzetbaarheid, komt in de praktijk helaas weinig tot niets terecht. Dat blijkt uit deze voor de overheid stabiele, maar voor ons schokkend hoge cijfers. Daarachter schuilen veel persoonlijke drama’s. De overheid moet veel meer regie nemen: controleren en handhaven.’

Digitale inspectie

Bedrijven zijn al 25 jaar verplicht om een risicodocument (de RI&E) op te stellen. Dat gebeurt nauwelijks in het MKB. De FNV heeft voorgesteld een webmodule in te voeren om met name het MKB te ontlasten. Dan leveren bedrijven hun vijf grootste veiligheids- en gezondheidsrisico’s en hun aanpak, met goedkeuring van medewerkers, aan Inspectie SZW.

Alleen vaste medewerkers

De FNV wil bovendien dat alleen medewerkers in vaste dienst worden ingezet voor werk dat veiligheidsrisico’s voor derden met zich meebrengt. Kitty Jong: ‘Het is een extra risico onbekende en onervaren flexwerkers in te zetten, niet zelden zonder diploma. Dat is gevaarlijk en asociaal. Wij horen verhalen van uitzendkrachten die zonder opleiding rondrijden op een heftruck, of verzorgers van ouderen met dementie, die al na enkele dagen te zwaar werk moeten doen. Ook in SER-verband is aangetoond dat flexwerkers meer risico lopen.’

Samenleving draait op voor kosten

De FNV heeft al eerder gewezen op de noodzaak van het belonen van goede, veilige bedrijven en het zwaar straffen van de overtreders. Jong: ‘Naast de onaanvaardbare risico’s die de werknemers lopen, draait de samenleving op voor de kosten van de ongevallen die vooral plaatsvinden in onveilige en ongezonde bedrijven. Dat is niet acceptabel.’

Slechts een vijfde bedrijven heeft arbobeleid

Nederland kent naast de hoge ongevalcijfers jaarlijks 4.500 doden die vroegtijdig overlijden door werkgerelateerde aandoeningen. Jaarlijks lopen 30.000 werknemers een beroepsziekte op. Verschillende recente onderzoeken tonen aan dat slechts 7% van de bedrijven die werken met kankerverwekkende stoffen zich goed aan de regels houdt; slechts 20% van de bedrijven heeft arbobeleid geformuleerd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *