Opdrachtgever aansprakelijk ongeval opdrachtnemer

bron: rendement.nl

Als een opdrachtnemer een ongeval krijgt tijdens zijn werkzaamheden, kan zijn opdrachtgever aansprakelijk zijn en een flinke rekening op zijn bord krijgen. Dat blijkt uit een recente uitspraak van de kantonrechter in Roermond.

Uw organisatie is niet alleen verantwoordelijk voor een veilige werkomgeving voor werknemers, maar ook voor opdrachtnemers, zoals zelfstandigen zonder personeels (zzp’ers). Krijgt een zzp’er op de werkvloer een ongeluk, dan kan dat uw organisatie heel veel geld kosten. Dat was ook het geval in een recente rechtszaak bij de kantonrechter in Roermond.

Opdrachtnemer eist smartengeld

In deze zaak verbrijzelde een zelfstandige vliegtuigonderhoudsmonteur een deel van zijn enkel doordat de verrijdbare trap van de opdrachtgever die hij gebruikte, wegrolde. Als gevolg van het arbeidsongeval liep de man schade op: hij lag 51 dagen in het ziekenhuis en heeft kosten gemaakt voor verzorging en verpleging. Voor verdere behandelingen heeft hij bovendien medische kosten en reiskosten gemaakt en hij heeft gedurende langere tijd niet kunnen werken. Hij stelt de opdrachtgever aansprakelijk voor het ongeval en eist naast een vergoeding van zijn onkosten ook nog smartengeld.

Zzp’er had verzekering kunnen afsluiten

De kantonrechter oordeelde dat alle schade die de zzp’er geleden heeft een direct gevolg was van het ongeval tijdens de werkzaamheden voor de opdrachtgever. De opdrachtgever moest daarom naast de medische kosten en de kosten voor verpleging en verzorging ook € 11.000 smartengeld betalen en ruim € 47.267 voor het verlies van arbeidsvermogen van de opdrachtnemer. Dat laatste bedrag is lager dan de opdrachtnemer geëist had. De kantonrechter was namelijk van mening was dat de opdrachtnemer ook zelf een arbeidsongeschiktheidsverzekering had kunnen afsluiten en dus bewust het risico op een verminderd arbeidsvermogen genomen heeft. 
Rechtbank Limburg, 8 februari 2018, ECLI (verkort): 1058

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *