Toename ongevallen bouw: bezinning op 17 maart

De bouwsector behoort tot de top drie van gevaarlijkste bedrijfstakken. Met de groei in de bouwproductie nam in 2016 het aantal ernstige en dodelijke ongevallen in de bouw fors toe. Reden voor de bouwsector om tijdens een campagne op 17 maart extra aandacht te vragen voor veilig werken.

Volgens Inspectie SZW komen de meeste ernstige ongevallen en dodelijke ongevallen voor in de algemene burgerlijke en utiliteitsbouw. FNV Bouw becijferde vorig jaar dat in de gehele bouwsector gemiddeld eens in de twee weken een dodelijk ongeval gebeurt. De bond opende een meldpunt veiligheid in de bouw, waar eventueel anoniem misstanden kunnen worden doorgegeven.

Bij meer dan de helft van de ongevallen bij bouwvakkers is de oorzaak struikelen of het vallen van hoogte. Bijna een kwart van de slachtoffers wordt getroffen door voorwerpen, producten of andere onderdelen en 15% krijgt een ernstig ongeval door contact met machines, gereedschap en voertuigen op de bouwplaats.

Inspectie SZW wijst er op dat de schaalvergroting op bouwplaatsen en de diverse groep van leidinggevenden, werknemers, uitzendkrachten en zzp’ers de kans op ongevallen vergroten. Ook taalproblemen kunnen een rol spelen. Vaak ontbreken goede afspraken over de samenwerking tussen de verschillende partijen. Het is volgens de inspectie van groot belang dat een veiligheids- en gezondheidsplan wordt opgesteld met afspraken over veilig en gezond werken.

Bouwend Nederland, Uneto-VNI en Aannemersfederatie proberen met de jaarlijkse ‘Bewust Veilig’ –campagne (dit jaar op 17 maart) bij bouwbedrijven aandacht te vragen voor veilig werken. De organisaties hopen dat bedrijven en partners in de bouw met elkaar het gesprek aangaan over verbetering van veiligheid.

Lees ook: OR heeft sleutelrol bij veiligheid

Bronnen: SZW, FNV, Bouwend Nederland

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *