Onjuiste toepassing teamtillen glas zal leiden tot hoge boetes iSZW

De berichtgeving over teamtillen van glas boven 50 kilo, zal volgens de inspectie SZW leiden tot hoge boetes omdat in de praktijk blijkt dat niet naar de voorwaarden wordt gekeken.

Onlangs hebben wij bericht dat het tillen van ruiten tot 100 kilogram onder voorwaarden is toegestaan. De inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) heeft ons gewaarschuwd dat deze berichtgeving zal leiden tot hoge boetes, omdat in de praktijk blijkt dat niet naar de voorwaarden wordt gekeken. iSZW heeft ons dringend verzocht om in publicaties strikt de tekst van de Arbocatalogus te blijven hanteren. Deze luidt (zie ook www.arbouw.nl):

Het uitgangspunt is dat er boven 50 kg niet handmatig mag worden getild. In uitzonderlijke gevallen mag boven 50 kg tot een maximum van 100 kg handmatig worden getild, mits aan alle randvoorwaarden die daarbij horen wordt voldaan.
Deze voorwaarden zijn:
· Alleen bij reparatie of renovatie (nieuwbouwprojecten dienen zo ontworpen te zijn dat mechanisch tillen altijd mogelijk is);
· Wanneer een kraan of een ander hulpmiddel aantoonbaar niet mogelijk of zelfs onveilig is volgend uit de Taak-Risico-Analyse
(TRA). Die is in dat geval altijd schriftelijk op locatie aanwezig;
· De personen, minimaal vier, zijn goed op elkaar ingewerkt; één persoon geeft de commando’s;
· Er is per persoon voldoende bewegingsruimte, men mag elkaar niet in de weg lopen;
· Er is sprake van een goede begaanbaarheid zonder grotere hoogteverschillen van meer dan 30 cm zoals op- en afstapjes,
trappen en ladders;
· Het materiaal goed kan worden vastgepakt bij voorkeur met glaszuigers;
· Het handmatig hanteren van lasten tussen 50-100 kg is maximaal twee keer (= twee ruiten) per dag.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *