De ontwikkeling van Storybuilder : Achtergrond en verantwoording

Openbaar sinds:04-03-2014
Auteur:Sol V, Bellamy L, van Eijk V, Mud M
RIVM Rapport 110010001

200 pagina’s | Nederlands | 2013

Rapport in het kort
Storybuilder is een instrument waarmee de achterliggende oorzaken van ernstige arbeidsongevallen kunnen worden geanalyseerd. Deze analyse kan bedrijven helpen om maatregelen te nemen om dergelijke ongevallen te voorkomen. Dit is belangrijk omdat in Nederland op het werk jaarlijks nog 80 tot 90 dodelijke slachtoffers vallen; dat is bijna 2 doden per week. Het instrument is door het RIVM ontwikkeld en is online beschikbaar via rivm.nl. Het is een database met informatie over ernstige arbeidsongevallen die is gekoppeld aan een speciaal ontwikkeld computerprogramma. In dit rapport staat beschreven hoe de Storybuilder-database tot stand is gekomen. Hierbij wordt ingegaan op de belangrijke discussiepunten en begrippen, en worden de gemaakte keuzes toegelicht.

De Storybuilder-database is gemaakt op basis van de informatie van de Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) over 23.000 ernstige incidenten die zij vanaf 1998 heeft onderzocht. Op basis van deze informatie is een onderscheid gemaakt tussen 36 typen ongevallen. Het type ongeval dat het meest voorkomt is dat mensen vallen van een hoogte (van een ladder, dak, steiger, enzovoort), omdat er geen rand- of valbeveiliging aanwezig is en/of ze een ondoordachte beweging maken. Op de tweede plaats staat bekneld raken tussen bewegende delen van machines, omdat die onvoldoende afgeschermd zijn.

Elk ongeval is in het computer programma weergegeven via een grafisch weergegeven verhaallijn, die stapsgewijs inzicht geeft in het ontstaan en verloop van een bepaald type ongeval en de gevolgen daarvan. Wat deed het slachtoffer toen het ongeval zich voordeed? Welke middelen, zoals machines of steigers, waren daarbij betrokken? Wat was de directe oorzaak van het ongeval (waar ging het mis) en wat waren de achterliggende oorzaken (hoe en waarom ging het mis).

Ernstige arbeidsongevallen moeten bij de Inspectie SZW worden gemeld, waarna wordt onderzocht wat de oorzaken van het ongeval zijn en of deze een gevolg is van een overtreding van de wet. Met Storybuilder is de informatie van de Inspectie zodanig toegankelijk gemaakt dat er lessen uit kunnen worden getrokken. Storybuilder is uniek vanwege zijn gedetailleerde informatie en de beschrijving van ongevallen uit een breed scala van sectoren.

Een gedachte over “De ontwikkeling van Storybuilder : Achtergrond en verantwoording”

 1. Hoe ontstaan arbeidsongevallen? 30-08-2014Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) helpt werkgevers om risico’s op ongevallen te verkleinen en zo de veiligheid op de werkvloer te vergroten.

  Het RIVM heeft een database – de Storybuilder – met een schat aan informatie over ernstige arbeidsongevallen in Nederland. Analyse van de gegevens laat zien dat ongevallen vaak dezelfde soort oorzaken hebben. Met behulp van de informatie en hulpmiddelen van het RIVM kunnen werkgevers oorzaken van veelvoorkomende ernstige ongelukken achterhalen en ze gebruiken om maatregelen te treffen die ook echt werken. Zo kunnen ze de veiligheid op de werkvloer vergroten.

  Database
  De informatie in Storybuilder is gebaseerd op ongevallen die aan de Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) zijn gemeld en door hen zijn onderzocht. De database bevat op dit moment informatie over circa 25.000 ongevallen uit de periode 1998 tot en met 2009 en 2012. Naast de database met informatie heeft RIVM ook diverse factsheets beschikbaar met specifieke analyses over ongevallen. De factsheets laten zien hoeveel ongevallen gebeuren, hoe ernstig ze zijn en wat de belangrijkste oorzaken ervan zijn. Bovendien geeft RIVM aandachtspunten die kunnen helpen bij het nemen van effectieve maatregelen om ongevallen te voorkomen.

  http://www.rivm.nl/veiligwerken
  http://www.rivm.nl/storybuilder

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *