OnderhoudNL pleit bij Inspectie SZW voor gelijke aanpak controles

Op verzoek van de leden vanuit de OnderhoudNL-sectoren is een brief verstuurd naar Inspectie SZW waarin OnderhoudNL pleit voor een gelijke aanpak bij controles en voor meer inspecteurs.

Periodiek is er binnen OnderhoudNL-overleg tussen de voorzitters van de OnderhoudNL sectoren en Jong Management, het Sectoroverleg. Daarin worden onder andere zaken besproken die leden van de sectoren bezighouden. Recent kwam in dit overleg ter sprake dat leden aangeven dat zij, ondanks de inspanning om werknemers binnen het bedrijf veilig en gezond aan het werk te houden, tijdens inspecties van Inspectie SZW waarschuwingen en boetes (al dan niet terecht) opgelegd krijgen. Dit, terwijl in de directe nabijheid bedrijven opereren waar veel meer mis is op het gebied van arbeidsomstandigheden en veilig werk. OnderhoudNL-leden geven aan dat inspecteurs dergelijke bedrijven links lijken te laten liggen, omdat er teveel mis is om dit in één keer aan te pakken.

Gelijk speelveld
OnderhoudNL heeft nu een brief geschreven aan de directeur van Inspectie SZW, waarin gesteld wordt dat een dergelijke handelwijze van Inspectie SZW de motivatie van de OnderhoudNL-bedrijven aantast om zich te blijven inspannen om de arbeidsomstandigheden in het eigen bedrijf te verbeteren. Investeringen in verbetering van arbeidsomstandigheden en veilig werken lijken door deze handelswijze zinloos, met als gevolg dat men zich gaat afvragen of dergelijke investeringen nog wel zinvol zijn. Met name het beboeten wegens gedrag van werknemers die, ondanks herhaalde opdracht toch nog regels overtreden, ligt gevoelig. OnderhoudNL pleit voor een gelijk speelveld en dus een gelijke aanpak van controles. Met daarnaast een verhoging van het aantal inspecteurs.

Klik hier voor de integrale tekst van de brief van OnderhoudNL aan Inspectie SZW.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *