Oordeel over VCA: grotere bedrijven zijn positiever dan kleinere

Vorig jaar is aan OnderhoudNL-leden gevraagd hoe zij het systeem van VCA ervaren. Bedrijven met meer dan 50 man personeel zijn positiever dan kleinere schilders- en onderhoudsbedrijven.

De Stichting Samenwerken voor veiligheid (SSVV) is verantwoordelijk voor VCA. Vorig jaar heeft SSVV besloten de werking en ervaringen met VCA te evalueren. Dit jaar zal op basis van de resultaten worden besloten welke verbeteringen in het systeem kunnen worden doorgevoerd. Voor OnderhoudNL reden om in het Ondernemerspanel van eind vorig jaar de eigen leden om hun mening over VCA te vragen. En om die mening aan de SSVV door te geven. Ook aan u meldt OnderhoudNL graag de resultaten van het onderzoek op hoofdlijnen.

Meer bewust van belang
Bijna een derde van de bedrijven (groot en klein) geeft aan dat het bedrijfscertificaat nu eenmaal nodig is om bij klanten binnen te komen. Maar gelukkig is een ongeveer even grote groep het daar niet mee eens. Verder vindt 39% van de leden het systeem te duur en zelfs 41% is van mening dat het te administratief van aard is. Ook vindt een kwart van de bedrijven dat VCA geen positieve bijdrage heeft geleverd aan veilig en gezond werken in het bedrijf. Maar aan de andere kant zegt 40% dat medewerkers en opdrachtgevers zich door VCA meer bewust zijn van het belang van veilig en gezond werken. En 30% zegt dat de medewerkers ook beter weten hoe ze dat dan moeten doen. Daarnaast geeft 16% aan dat de leiding van het bedrijf meer betrokken is bij veilig en gezond werken. En 13% meldt dat er minder (bijna) ongevallen zijn geweest door VCA. VCA leidt dus tot meer bewustheid van het belang van veilig en gezond werken, maar helaas nog niet bij iedereen.

Geldigheidsduur is goed
Een ruime meerderheid van de bedrijven vindt de geldigheidsduur van het VCA-diploma goed of zelfs nog te kort. Ruim 10% vindt de geldigheid te lang. Het is als met de geldigheid van het rijbewijs: als je dat eenmaal hebt gehaald, kun je dan levenslang goed en veilig auto rijden? Ook als verkeersregels veranderen? Een groot deel van de leden van OnderhoudNL is van mening dat een beperkte geldigheidsduur van het VCA-diploma toch wel goed is. Slechts 8% wil helemaal geen maximum geldigheidstermijn. Maar korter dan 10 jaar? Nee, dat is niet nodig. Tenslotte: twee derde van de bedrijven is van mening dat het VCA-systeem meer op de eigen branche gericht zou moeten zijn. Dat zou de waarde ervan verhogen. Daarmee zou VCA nog meer een instrument worden om duurzame inzetbaarheid te bevorderen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *