Monitor arbeidsongevallen in de bouw 2016 : cijfers over 2015

Door de Stichting Arbouw en het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid is een onderzoek uitgevoerd naar arbeidsongevallen in de bouw. Voor de schatting van het aantal ongevallen wordt daarbij gebruik gemaakt van gegevens die bij de Stichting Arbouw bekend zijn uit het periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO).

In 2015 overkwam bijna acht duizend werknemers in de bouwnijverheid1 een ongeval dat leidde tot verzuim. Dit komt neer op 6,2 procent van alle werknemers. Het ongevallenpercentage is hiermee met 0,3 procentpunt afgenomen ten opzichte van 2014 en ligt iets boven het niveau van 2013 (6,1 procent). Ruim de helft van de ongevallen gebeurde tijdens het werk. De overige ongevallen gebeurden in de vrije tijd of tijdens het woon-werkverkeer. Het aantal werknemers met een arbeidsongeval is afgenomen van 4.630 in 2014 naar 3.920 in 2015 (-15 procent).

Het percentage werknemers met een arbeidsongeval is afgenomen van 3,7 procent in 2014 naar 3,1 procent in 2015. Dit percentage ligt iets onder het niveau van 2013 (3,3 procent).

Het merendeel van de werknemers (bijna 80 procent) met een ongeval verzuimde vier dagen of meer. De gemiddelde verzuimduur na een arbeidsongeval bedroeg 41 dagen in 2015 en lag daarmee iets hoger dan in 2014 (40 dagen). Van de werknemers met een arbeidsongeval verzuimde 28 procent langer dan 40 dagen. Bij iets minder dan twee vijfde van de werknemers met een ongeval tijdens werktijd ging het om verzuim van minder dan tien dagen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *