Minister pakt levensgevaarlijke bouwputten aan

Bron:www.c obouw.nl

Minister Ollongren wil af van levensgevaarlijke situaties rondom bouwplaatsen. Mogelijk wordt één centrale partij verantwoordelijk voor de borging van de omgevingsveiligheid. Daarnaast werkt ze aan een richtlijn ‘Bouw- en sloopveiligheid’.

Een vrouw bedolven onder steigerdelen. Op slag dood in de straten van Den Haag. Een kraan die het begeeft. Alphen aan den Rijn in het puin. Twee zomerse dagen. Twee keer ging het mis.

Ongevallen rondom bouwputten zijn aan de orde van de dag, signaleert ook minister Ollongren van Binnenlandse Zaken. Ze wil daar iets aan doen, blijkt uit antwoorden van de minister op Kamervragen van de SP en D66, naar aanleiding van berichtgeving in Cobouw.

“Er wordt momenteel nagegaan hoe één centrale partij verantwoordelijk kan worden gemaakt voor de borging van de omgevingsveiligheid bij bouwplaatsen”, schrijft Ollongren. Dat onderzoek wordt uitgevoerd door het Instituut voor Bouwrecht. Wanneer het advies verschijnt, is onduidelijk.

Richtlijn Bouw- en sloopveiligheid

Ollongren werkt verder aan een richtlijn Bouw- en sloopveiligheid. “Uitgaande van een risicoanalyse gaat die kaders geven voor het opstellen van veiligheidsplannen conform het Bouwbesluit 2012.”

Cobouw concludeert in het bewuste artikel, op basis van eigen onderzoek, dat de bouw adviezen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, (OVV) stelselmatig links laat liggen. Ook de OVV vindt dat de sector te weinig doet.

“Instortingen in ontwikkelingslanden zijn misschien normaal. Hier niet”, lieten de onderzoekers van de OVV in reactie optekenen door Cobouw. En. “Nog altijd is diffuus, wie waar verantwoordelijk voor is.”

Onduidelijkheid over verantwoordelijkheden

Ollongren is minder stellig in haar analyse over de bouw. Volgens haar trof de sector met allerlei convenanten wel degelijk maatregelen om de veiligheid te verbeteren. Wel onderschrijft ze de stelling dat ongelukken in de bouw het gevolg kunnen zijn van onduidelijkheid over de verantwoordelijkheden.

“Door steeds verdergaande specialisatie, waardoor meer partijen tegelijk en opeenvolgend werkzaam zijn in de bouw is de complexiteit toegenomen.”

De minister acht het niet nodig om in gesprek te gaan met de Onderzoeksraad. Ze benadrukt dat er door haar ambtsvoorgangers niet voor niets is gewerkt aan een nieuwe wet die de kwaliteit in de bouw beter moet borgen.

Dat wetsvoorstel (Kwaliteitsborging voor het bouwen) had eigenlijk al moeten ingaan. De Eerste Kamer voorkwam dat afgelopen zomer. Wanneer een nieuw wetsvoorstel komt, is nog onduidelijk.

ABC, weg ermee

Handhaven is volgens Ollongren wel makkelijker geworden sinds een jaar. “In het belang van gezond en veilig werken zijn per 1 januari 2017 de bepalingen in het Arbeidsomstandighedenbesluit over het bouwproces aangescherpt. De aanpassingen scheppen meer duidelijkheid over de verantwoordelijkheid van opdrachtgevers en geeft de Inspectie SZW betere mogelijkheden om handhavend op te treden.”

Naar aanleiding van eerder adviezen van de OVV richtte de bouwsector een meldpunt op voor het registreren van (bijna)-ongevallen. Dat ABC-meldpunt bestaat inmiddels niet meer.

Ollongren reageert dat de Arbeidsomstandighedenwet werkgevers verplicht om arbeidsongevallen te melden bij de Inspectie SZW. “Een doel van de registratie en melding is om te leren van de ongevallen en herhaling te voorkomen.” Verder schrijft de minister dat er nog overleg plaatsvindt met de sector over het bijhouden van incidenten in de omgeving van bouwplaatsen.

In 2006, na ongevallen met vallende gevelplaten, adviseerde de Onderzoeksraad voor Veiligheid de minister en de bouwsector om te werken met één hoofdconstructeur en die zelfs te verplichten. Dat advies is nooit breed omarmd en uitgevoerd. Ollongren weet niet of er bouwers zijn die met een hoofdconstructeur werken.

Eerder in deze serie over veiligheid in bouw

Bouw negeert adviezen Onderzoeksraad voor Veiligheid

Directeur Instituut Bouwrecht: veiligheidsregisseur noodzakelijk

Maxime Verhagen: signaal Onderzoeksraad verontrustend

2017 jaar met zwart randje: elke maand een dode

Fragment radio BNR naar aanleiding van bericht in Cobouw

Eerste publicatie door Thomas van Belzen op 7 feb 2018

Laatste update: 7 feb 2018

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *