Aantal dodelijke arbeidsongevallen in de bouw daalde vorig jaar met een kwart naar 12

Door RiskenBusiness op 13 februari 2018
Vorig jaar hebben in ons land in de bouw twaalf dodelijke arbeidsongevallen plaatsgevonden. Dat is een kwart minder dan de zestien ongevallen in 2016 en een derde meer dan de negen in 2015.

In alle sectoren werden in totaal 70 dodelijke ongevallen op de werkplek geregistreerd en daarnaast nog eens 2.389 ongevallen als gevolg waarvan werknemers met zwaar letsel in het ziekenhuis moeten worden opgenomen, meldt Arbo Online op de eigen website.
De infographic Analyse arbeidsongevallen in Nederland brengt de cijfers over arbeidsongevallen in 2016 helder in beeld. De infographic geeft extra informatie over de bouwsector, die traditioneel kampt met een hoog aantal (dodelijke) arbeidsongevallen. In 2016 waren dat er 158 per 100.000 medewerkers, 26,4% van het totaal. Alleen de afvalbeheerbranche noteerde meer dodelijke ongevallen: 167 (27,2%). In de landbouwsector vonden 96 (15,7%) dodelijke ongevallen op het werk plaats, in de industrie 85 (14%), in de vervoer/opslagsector 75 (12,3%) en in de handel 25 (4,1%).
De meeste slachtoffers per 100.000 medewerkers (37/18,5%) vielen bij de 65-plussers (38/19%), gevolgd door de leeftijdscategorieën 15- tot 24-jarigen en 55- tot 64-jarigen (beide 37/,18,5%), 45- tot 54-jarigen ( 33/16,5%), 35- tot 44-jarigen (29/14,5%) en 25- tot 34-jarigen (26/13%).
Uit de Infographic komt verder naar voren dat werken op hoogte het meeste gevaar op het werk oplevert, gevolgd door vallen en struikelen, en op de derde plek stoten, snijden, klemnmen en knellen. Als overige gevaren worden genoemd fysieke overbelasting, aanrijdgevaar en gevaarlijke stoffen. In de bouw vormen onveilige arbeidsmiddelen de belangrijkste oorzaken voor ongevallen. Op de tweede plek komt het onjuist gebruik van apparatuur/elektriciteit en onvoldoende scholing op plek 3. Daarna komen onvoldoende tijd (4), beschikbaarheid van voorzieningen (5) en het onjuist gebruik van persoonlijke bewschermingsmiddelen (6).
Het aantal ongevallen blijft de laatste jaren stijgen. Over de oorzaakschrijft Arbo Online: “Vaak gaat de boel mis omdat bedrijven toch niet de juiste veiligheidsmaatregelen nemen. Soms doordat werkgevers onvoldoende op de hoogte zijn van de wettelijke voorschriften. Soms omdat de productie toch gewoon voor gaat. Soms door medewerkers die simpelweg te weinig weten over veilig en gezond werken. In economisch slechte tijden maken bedrijven vaak te weinig geld vrij voor veilig en gezond werken. Gaat het die bedrijven weer voor de wind en is geld niet zo’n probleem meer, dan hebben ze er geen tijd meer voor.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *