TVM wijt stijging vrachtwagenongevallen aan economische groei, smartphonegebruik en schaarste arbeidsmarkt

Door RiskenBusiness op 9 februari 2018

De stijging van het aantal ongevallen met vrachtwagens in 2017 is een logisch gevolg van de groeiende economie. Ook het toenemend smartphonegebruik en de huidige krapte op de arbeidsmarkt zijn hierop van invloed, stelt Arjan Bos, CEO van TVM Verzekeringen.

Het aantal ongevallen in het wegtransport is in 2017 fors toegenomen. Volgens Rijkswaterstaat gaat het om een stijging van zo’n twintig procent. Het aantal incidenten met vrachtwagens op snelwegen steeg van 4.734 in 2016 naar 5.700 in 2017, hetgeen een schadelast van tientallen miljoenen euro’s inhoudt, meldt TVM.

A​rjan Bos spreekt van een logisch gevolg van de groeiende economie. “Immers, daardoor worden er eenvoudigweg meer kilometers gereden op steeds drukker wordende wegen.Ook de schaarste op de arbeidsmarkt speelt een rol. Eind vorig jaar was er volgens uitkeringsinstantie UWV sprake van zevenduizend openstaande vacatures voor vrachtwagenchauffeurs. Als een gevolg hiervan ontstaat er druk in de planning bij ondernemers en worden ook eerder onervaren chauffeurs achter het stuur geplaatst.”

Het gebruik van de smartphone achter het stuur, zeker ook bij medeweggebruikers, is volgens hem een andere voorname oorzaak van de stijging van het aantal ongevallen. “De problemen op de weg zijn zeker niet alleen toe te schrijven aan vrachtwagenchauffeurs. Er zijn juist ook heel veel goede chauffeurs. Het is goed om ook dat te benadrukken, maar je kunt de problemen niet ontkennen”, stelt Arjan Bos.

Tegelijkertijd benadrukt hij dat juist ook de transportsector zelf al nadrukkelijk met het probleem aan de slag is gegaan, hetgeen zeer positief is. “Zo zijn er veel ondernemingen die al werken met interne opleidings- en bijscholingsprogramma’s. Daarnaast bestaat er veel bereidheid in de transportsector om te investeren in technologische innovaties ter bevordering van de verkeersveiligheid.

Transportveiligheid

Als verzekeraar is TVM al sinds jaar en dag zeer begaan met het thema van transportveiligheid en stimuleert men onder andere de inzet van technologische hulpmiddelen en doet men veel aan preventie. Samen met Volvo is TVM onlangs een maatschappelijke campagne gestart (NK veiligste chauffeur) waarbij ook dit thema aan de orde komt. Doel van die campagne is onder andere bewustwording en gedragsverandering realiseren. Arjan Bos: “Bij 90% van de ongevallen met vrachtwagens speelt menselijk falen een rol. Dat houdt in dat in de cabine nog veel winst valt te behalen. Het gaat ons erom het aantal incidenten omlaag te brengen. Ieder ongeluk is er een teveel.”

TLN noemt relatie ongevallen en chauffeurstekorten onterecht

​Het gemakkelijke verband dat wordt gelegd tussen een groter aantal ongelukken met vrachtwagens en het nijpende tekort aan vrachtwagenchauffeurs is ongefundeerd en daarmee kwalijk, vindt brancheorganisatie TLN (Transport logistiek Nederland) .​​​​“Het is wel heel gemakkelijk om een groeiend probleem op de weg weer af te schuiven op de vrachtwagen”, zei TLN-voorzitter Arthur van Dijk in reactie op berichten in de media hierover. ​

​Bij Transport en Logistiek Nederland is geen onderzoek bekend waaruit het verband zou blijken. “Het steekt ons dat een bedrijfstak en beroepsgroep weer collectief in de verdachtenbank wordt gezet. Dat er meer gevallen met vrachtwagens hebben plaatsgevonden is een feit. Dat is op zich een zorgelijke ontwikkeling; elk ongeluk is er één teveel. Dat er een tekort aan chauffeurs is, is ook een feit. Het verband dat nu tussen beide feiten wordt gelegd, is voor zover TLN weet, niet gebaseerd op een analyse of onderzoek. Zo is niet bekend of de vrachtwagens ook de oorzaak zijn van de ongelukken waar zij bij zijn betrokken, evenmin of sprake is van een stijging.”

​​Van Dijk maakt zich sterk voor verbetering van de veiligheid op de weg. Berichten alsof het daarmee de verkeerde kant op zou gaan, neemt hij daarom serieus, mits gebaseerd op feiten. “Ergerlijk is de beeldvorming dat chauffeurs zonder voldoende opleiding de weg op worden gestuurd”, aldus de TLN-voorman. “Dat is gewoon aantoonbaar onjuist. Iedere chauffeur moet een ​gedegen beroepsopleiding doorlopen voor hij of zij achter het stuur mag plaatsnemen. Praktijkervaring is daar onderdeel van, net als een veiligheidsopleiding. Anders dan bij burgers die een auto besturen, zijn chauffeurs verplicht elke vijf jaar te bewijzen dat zij nog voldoen aan de eisen”. ​​​

Jaarlijks zijn er 2000 mensen in opleiding voor beroepschauffeur. Vorig jaar zijn er nog eens 2600 na een opleiding ingestroomd. “Dat zijn allemaal mensen die serieus bezig zijn met hun vak en zich niet herkennen in dergelijke berichten”.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *