Meerjarenplan RI&E zet in op naleving en kwaliteit RI&E

Bron: rendement.nl

Het ministerie van SZW heeft een meerjarenplan ontwikkeld om ervoor te zorgen dat meer werkgevers de wettelijke verplichting nakomen om een RI&E te hebben. De komende twee jaar ligt de nadruk op het verbeteren van de kwaliteit van de RI&E. Die moet actueel en volledig zijn.

In het bericht Ondersteuning-bij-maken-rie-vooral-gericht-op-kleinere-werkgevers is de tussentijdse evaluatie van het Meerjarenprogramma Risico-inventarisatie en -evaluatie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)besproken. Met dit plan wil de overheid bereiken dat meer werkgevers een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) opstellen en dat werkgevers actiever aan de slag gaan met de RI&E. De evaluatie gaat over de eerste twee jaar van het programma. Daarin lag de prioriteit bij het vergroten van de naleving van de RI&E-verplichtingen door werkgevers. Elke werkgever is verplicht een RI&E te hebben. Hoewel het een wettelijke verplichting is, heeft de helft van de organisaties geen RI&E. Dit zijn vooral kleine werkgevers met tien of minder werknemers in loondienst.

Coronacrisis laat belang van RI&E zien

Voor dit onderzoek zijn diverse methoden gebruikt. Zo zijn onder andere telefonische interviews gehouden met partijen die in de praktijk met RI&E’s te maken hebben, zoals brancheorganisaties en arboprofessionals. Brancheorganisaties geven aan onder hun leden een toegenomen belangstelling voor de RI&E te zien. Als belangrijkste redenen daarvoor noemen zij de invoering van een digitale RI&E (makkelijk en toegankelijk) en de coronacrisis. Veel brancheorganisaties hebben toen nieuwsbrieven verstuurd en daarin aandacht aan de RI&E besteed. Tijdens de coronacrisis hebben veel werkgevers ervaren hoe belangrijk het is om risico’s in kaart te brengen en te evalueren en een plan van aanpak te maken (tool) met maatregelen om de risico’s te beheersen.

Arbeidsinspectie controleert RI&E

De grote uitdaging ligt in de verbetering van de kwaliteit van de RI&E. Van de bedrijven die wel een RI&E hebben, is deze slechts bij een derde volledig en actueel. Dat is wel een vereiste en een van de punten waarop de Arbeidsinspectie de risico-inventarisatie controleert. Na elke verandering die invloed kan hebben op de risico’s in de organisatie, moet de RI&E worden aangepast. Dat kan gaan om uitbreiding van personeel of productie, maar ook om een verhuizing, verbouwing, invoering van een nieuw computersysteem of veranderde wet- en regelgeving. Ook moeten werknemers actiever worden betrokken bij de RI&E. Hierin kan de ondernemingsraad een rol spelen vanwege het instemmingsrecht op regelingen die over de arbeidsomstandigheden gaan.

Bijlagen bij dit bericht

De invloed van de ondernemingsraad op de RI&E

De RI&E actueel houden

Plan van aanpak RI&E

Maak snel en eenvoudig een RI&E

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *