“Maak aandacht voor kwartsstof net zo standaard als de veiligheidshelm”

Blootstelling aan kwartsstof is een belangrijk aandachtspunt in de bouw. Veel bedrijven nemen inmiddels technische maatregelen om kwartsstofblootstelling te verminderen. Voorbeelden hiervan zijn stofafzuiging en watertoevoer bij handgereedschappen. Dit duidt erop dat de sector zich steeds meer bewust is van de risico’s, maar volgens de Inspectie SZW is er ook op de bouwplaats nog wel ruimte voor verbetering. Zij pleit ervoor dat aandacht voor blootstelling aan kwartsstof op de bouwplaats net zo normaal moet zijn als het dragen van een veiligheidshelm.

Verraderlijk

In Nederland overlijden jaarlijks meer mensen aan de gevolgen van werkgerelateerde blootstelling aan schadelijke stoffen dan door een ongeval op het werk. Kwartsstof is één van deze schadelijke stoffen waar ook werknemers in de Bouw & Infra aan kunnen worden blootgesteld, omdat veel bouwmaterialen kwarts bevatten. Kwarts is een mineraal dat van nature in steen voorkomt wat kan vrijkomen bij het bewerken van steen of beton. Kwartsstof is zo fijn dat je het soms niet eens ziet, maar als je het inademt kan het diep in je longen doordringen. Langdurige blootstelling kan leiden tot ernstige aandoeningen als silicose (‘stoflong’) en longkanker. Het verraderlijke hiervan is dat je het ontstaan van deze ziekten niet merkt, totdat het eigenlijk al te laat is. Daarom is het belangrijk om de blootstelling zo laag mogelijk te houden én als dat nodig is, jezelf zo goed mogelijk te beschermen.

Aanmoediging bedrijfstak

Eind oktober presenteerde Inspectie SZW de leidraad voor Europese arbeidsinspecties om de risico’s van blootstelling aan kwartsstof op bouwplaatsen aan te pakken. De gids verschijnt binnenkort ook in het Nederlands en kan zowel inspecteurs van Inspectie SZW als werkgevers én werknemers helpen om de blootstelling aan kwartsstof zoveel mogelijk terug te dringen. Daarnaast hoopt Inspectie SZW dat de leidraad inspecteurs helpt om blootstelling aan kwartsstof bespreekbaar te maken. Uiteindelijk is het ideaal dat de bedrijfstak vanuit zichzelf stappen gaat maken om kwartsstofblootstelling terug te dringen. De onlangs gepresenteerde leidraad is hiervoor een aanmoediging. Werkt uw bedrijf veilig en gezond met kwartstof? Deel jullie innovatieve oplossing met ons: info@volandis.nl.

Ook Volandis spant zich in om bewustwording van gevaarlijke stoffen op de bouw te vergroten. Kijk voor meer informatie over blootstelling aan kwartsstof en mogelijke maatregelen op onze website.

Dit artikel is gebaseerd op een artikel op de website www.inspectiefocus.nl. Klik hier voor het originele artikel.

Auteur: Johan Timmerman, Volandis
E-mail: j.timmerman@volandis.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *