Werkgever verantwoordelijk voor problemen thuiswerken

bron: binnenlandsbestuur.nl

Werkgevers moeten ervoor zorgen dat thuiswerkende werknemers hun werk goed kunnen uitvoeren en niet in de problemen komen met hun privéleven. Volgens het FNV is thuiswerken te vaak het gevolg van teveel werk.

Thuiswerken is in eerste instantie bedoeld voor het regelen van een goede balans tussen werk en privé. Maar in de praktijk blijkt een meerderheid van de regelmatige thuiswerkers juist in de problemen komt met hun privéleven. Volgens de laatste cijfers van het CBS blijkt 61 procent van de thuiswerkers aan te geven het regelmatig een negatief effect heeft op het gezinsleven. Ambtenaren werken van alle beroepsgroepen het meeste vanuit huis.

Verwaarlozen familie

Van de werknemers die incidenteel thuiswerken geeft 61 procent aan dat familieactiviteiten er weleens bij in schieten vanwege het werk. Vaker dan werkenden die gewoonlijk thuiswerken of juist helemaal niet thuiswerken, geven incidentele thuiswerkers aan dat ze activiteiten met hun familie missen of verwaarlozen. Dat blijkt uit onderzoek van TNO en CBS.

Werkgever verantwoordelijk
‘Artikel 3 en 4 van de Arbowet’, benadrukt Coen van der Veer van het FNV, ‘daarin staat dat een werkgever de werkomstandigheden zo moet organiseren dat een werknemer dat aankan. Om je werknemer thuis te laten werken is er meer nodig dan alleen een laptop en mobieltje’, waarschuwt hij. ‘Je zult eerst goede afspraken moeten maken je werknemer om te kijken of het werk wel goed indeelbaar is. En of het werk dat thuis wordt gedaan niet nog eens bovenop het normale werk op kantoor komt.’

Verkeerd managment

Te vaak ziet de vakbondsman, die over veilig en gezond werken gaat, dat thuiswerken het gevolg is van verkeerd management. ‘Dat er teveel werk over te weinig mensen wordt verdeeld’, verduidelijkt hij. ‘Dan krijg je dus de situatie dat iemand onbetaald overwerkt en dat het ook nog eens ten koste van het thuisfront. Niet zelden zie ik dit fenomeen bij vrouwen, die dan ook nog onevenredig veel zorgtaken op hun bordje krijgen’.

Meer thuiswerken

Er wordt in Nederland steeds meer vanuit huis gewerkt. Eén op de vijf werknemers werkt minstens één dag per week thuis. Dit is een stijging van 5 procentpunten over de laatste 10 jaar, blijkt uit eerder onderzoek van het Sociaal Cultureel Plansbureau. Terwijl gemiddeld 41 procent van de Nederlandse werknemers zelf zijn begin- en eindtijden bepalen ligt dat in de ambtenarij een stuk hoger, namelijk 65 procent. 44 procent van de ambtenaren mag ook zelf beslissen op welke plek het werk gedaan wordt. Gemiddeld geldt deze vrijheid voor slechts 25 procent van werkend Nederland.

Het Nieuwe Werken
Volgens Jan Willem van Capelleveen, Het Nieuwe Werken-deskundige én Rijksambtenaar, is het wel degelijk mogelijk om thuiswerken en gezin goed te kunnen combineren. Mits er geen workoverload is natuurlijk. ‘Eigenlijk is het vreemd dat 61 procent meent dat de gezinssituatie er weleens bij inschiet’, meent hij. ‘Kennelijk weet nog niet iedereen te profiteren van Het Nieuwe Werken. Door je tijd flexibel in te delen, kun je meer zorg aan het gezin besteden. Je schuift gewoon met je werkuren. Het kan natuurlijk gebeuren dat je moet werken als het gezin om aandacht vraagt. Daar moet je wel tegenover stellen dat je juist door Het Nieuwe Werken op cruciale momenten wél aanwezig kunt zijn.’

Zwerfwerkers
Hij heeft nog enkele tips voor de thuiswerker: ‘Incidenteel thuiswerken aan de keukentafel is mogelijk, maar dat is een slecht signaal naar de gezinsleden. Thuiswerkers presteren beter als ze hun werk kunnen doen in de ruimte die daarvoor is ingericht. Kinderen en/of partner weten dan dat je niet gestoord kunt worden’, vertelt hij. Hij roept ambtenaren op om zich te verlossen van de 9 tot 5-mentaliteit. ‘Verdeel de werkuren na eigen inzicht in, maar werk gemiddeld je contractueel vastgestelde werkuren per week. Dit is niet altijd even eenvoudig’, geeft hij toe. ‘Zwerfwerkers, zoals ik mensen noem die op afstand werken, zijn zeer productieve medewerkers. De motivatie van de zwerfwerkers is vaak groot en maken vaak meer uren dan zij moeten.’

door:Esther Walstra

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *