Arbeidsinspectie geeft zichzelf tik op de vingers

bron: FNV
De Arbeidsinspectie die verantwoordelijk is voor controle en naleving op werkdruk doet te weinig om de eigen mensen hiertegen te beschermen, vindt de FNV. Op het bureau van inspecteur-generaal Marc Kuipers ligt een waarschuwing van diezelfde Arbeidsinspectie met de opdracht dit probleem met spoed op te lossen.

Bestuurder Marieke Manschot van FNV Overheid vindt het zorgwekkend dat de inspectie die bedrijven bij de les moet houden, zelf flink in gebreke blijft.

Manschot: ‘Op alle onderdelen schiet de Inspectie SZW zelf tekort. Ze krijgt een waarschuwing vanwege een onvoldoende aanpak van de werkdruk, agressie en geweld, ongewenste omgangsvormen, mogelijkheid tot melden en registreren van gevaarlijke situaties, onvoldoende training en instructie en het ontbreken van betrouwbare alarmsystemen.’

Hier veel te weinig inspecteurs

De FNV maakt zich al jaren zorgen over het tekort aan inspecteurs, waarvan het aantal hier veel lager is dan in omringende landen. De kans dat bedrijven een bezoek krijgen van de Arbeidsinspectie is eens in de 30 jaar.

Coen van der Veer, lid van het Dagelijks Bestuur: ‘In 2012 hebben we hierover al een klacht ingediend bij de ILO, de arbeidsorganisatie van de Verenigde Naties. Deze berisping laat zien dat die klacht terecht was.’

Extra wrang is dat ook minister Asscher het tekort aan inspecteurs onderkent. ‘De minister heeft zelf eind vorig jaar in de Kamer gezegd dat hij eigenlijk minstens 100 inspecteurs extra nodig heeft’ zegt Coen van der Veer.

‘En ook Tjibbe Joustra van de Onderzoeksraad voor Veiligheid en Pieter van Vollenhoven van de Stichting Maatschappij en Veiligheid spreken hardop uit dat de Nederlandse Arbeidsinspectie er niet goed voorstaat. Op de inspectiediensten is te fors bezuinigd. Dit probleem moet veel hoger op de politieke agenda.‘

Meer collega’s, minder werkdruk

De Arbeidsinspectie heeft nu 12 maanden de tijd om orde op zaken te stellen. De FNV gaat er dan ook vanuit dat in de voorjaarsnota er meer geld en middelen zullen worden vrijgemaakt om de problemen op te lossen.

Coen van de Veer : ‘De FNV heeft als slogan ‘Meer collega’s, minder werkdruk’. Met dit uitgangspunt kan ook de Nederlandse Arbeidsinspectie aan de slag.’

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *