Locatiebeginsel

De inspectie SZW hanteert een zogenaamd “locatiebeginsel”. Dit betekent dat een locatie voor het bepalen van recidive als een apart bedrijf wordt behandeld, mits die locatie als een zelfstandige vestiging kan worden beschouwd. Een locatie wordt als zelfstandig beschouwd, als deze voldoet aan het begrip “onderneming” uit de wet op de Ondernemingsraden. De vestiging moet dan als zodanig zijn opgenomen in het handelsregister van de Kamer van Koophandel, en de vestiging moet een eigen bevoegdheid hebben tot het aansturen van personeel en het voeren van een eigen personeelsbeleid.

Voorbeeld: een inspecteur treft een overtreding aan in een filiaal van een winkelketen in Leiden. Deze vestiging kan als een zelfstandige vestiging worden beschouwd. Alleen als op diezelfde vestiging in Leiden een nieuwe overtreding wordt geconstateerd, wordt dat als herhaling/recidive beschouwd, niet als dezelfde overtreding wordt geconstateerd bij een andere winkel van die keten in Utrecht.

Bouw
Voor de bouw geldt, dat voor bedrijven die langer dan zes maanden op één bouwlocatie werkzaam zijn deze bouwlocatie als een aparte locatie worden beschouwd.

Uitzendbureaus
Voor uitzendbureaus geldt, dat het locatiebeginsel geldt voor de uitzendbureaus zelf, maar niet voor het bedrijf waarnaar uitgezonden wordt (overtredingen bij verschillende “klanten” van een uitzendbureau gelden dus als recidive).

Uitzondering
Als er ernstige overtredingen worden geconstateerd geldt het locatiebeginsel niet. Het geldt ook niet voor zzp’ers/ eenmanszaken/natuurlijke personen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *