Het beroep bouwvakker nog steeds een gevaarlijk beroep

De risico’s waar werknemers die werkzaam zijn de sectoren grond-, weg- en waterbouw zijn vaak nog erg hoog. Vooral blootstelling aan asbest en andere gevaarlijke stoffen komt vaak voor.

In vergelijking met 2010 is er wel sprake van een substantiële verbeteringen , maar de risico’s zijn nog steeds erg hoog, meldt de Inspectie SZW donderdag.

Uitgevoerde inspecties
Tussen april vorig jaar en juli dit jaar werden er in totaal bij 240 aannemers en 56 opdrachtgevers inspecties uitgevoerd. Uit deze inspecties bleek dat erbij 138 aannemers hun zaken op het gebied van gezondheid en veiligheid niet goed op orde hadden. Bij 35 locaties werd er zelfs het werk stilgelegd vanwege het directe gevaar voor werknemers, schrijft Transport Online.

Bij de inspecties werd er vooral gekeken naar de risico’s van blootstelling aan gevaarlijke stoffen, maar er werd ook gekeken naar de risico’s van bedelving, verdrinking maar ook de aanwezigheid van explosieven. Vorig jaar werden er bij 65 procent van de inspecties onregelmatigheden geconstateerd. Dit jaar was dit percentage gedaald naar 46 procent. Het meest werd erbij het leggen van kabels en leidingen problemen geconstateerd en het minste bij baggerwerkzaamheden.

Aanwezigheid van explosieven
Bij de inspectie naar de aanwezigheid van explosieven werd volgens de inspectie veelal onderkend als er meerdere zware explosieven zijn gevonden.
Veel projecten bleken bij opdrachtgevers onvoldoende te zijn voorbereid. Bij 45 opdrachtgevers werden er problemen vastgesteld. De afwezigheid of onvolledigheid van informatie over de samenstelling van de grond en de aanwezigheid van explosieven was de belangrijkste overtreding.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *