Lawaaidoofheid: groot beroepsrisico

Lawaaidoofheid is een onzichtbaar risico dat circa 1 miljoen werknemers in Nederland bedreigt. Naar schatting van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) telt Nederland 30.000 gevallen van slechthorendheid als gevolg van gehoorverlies door beroepsgebonden lawaai.

In de arbeidsomgeving kan de lawaaiblootstelling varieren van gelijkmatig achtergrondlawaai tot impulslawaai, zoals een explosie. Beroepsgebonden lawaai komt voor op veel plekken. Productiehallen, drukkerijen of op luchthavens, maar ook bij popfestivals en klassieke concerten en zelfs in gymlokalen, waar leraren de hele dag moeten werken tussen de echos van luidruchtige kinderen. Ook zwembaden vormen een risico: ook daar komt het geluid boven de kritische 80 dB-grens. De gehoorschade die werknemers oplopen is blijvend. Daarom is het zaak om problemen te voorkomen. Allereerst door bij de bron te beginnen: de machines of andere zaken die lawaai maken. Vervolgens dienen de medewerkers te worden uitgerust met juiste gehoorbeschermingsproducten en moeten ze ook getraind en gemotiveerd worden in het juist gebruik ervan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *