Inspectie SZW: ook in 2017 veel aandacht voor de bouwsector

Door Charles Verheyen

Ook volgend jaar zal de Inspectie SZW (voorheen de Arbeidsinspectie) veel aandacht geven aan veiligheid in de bouw. Dit blijkt uit het Jaarplan 2017 van deze inspectiedienst. Uit dit plan blijkt dat meer dan 7% van de capaciteit van de Inspectie is toebedeeld aan toezicht op de bouwsector.
 

Daarnaast zal meer aandacht worden besteed aan de rol en verantwoordelijkheid van de opdrachtgever voor veiligheid.

Bouw
Net als voorgaande jaren richt de Inspectie zich met name op fysieke overbelasting, het werken met gevaarlijke stoffen, vallen van hoogte en illegale tewerkstelling. Dit laatste wordt gecombineerd met toezicht op arbeidsomstandigheden. Dit gebeurt zowel bij grote bouwprojecten, als bij kleine projecten in het binnenstedelijk gebied.

GWW
Voor wat betreft de grond-, weg- en waterbouw blijft de aandacht gericht op het verminderen van fysieke belasting en het minder blootstellen aan verontreinigingen in de grond.
Speerpunt in 2017 vormt verder het versterken van het veiligheids- en verantwoordelijkheidsbesef onder opdrachtgevers, aannemers en werknemers.

Verantwoordelijkheid opdrachtgever
De Inspectie SZW zal zich komend jaar bij haar inspecties ook meer richten op de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever voor veilig en gezond werken. Daarbij bekijkt zij of de interne processen op orde zijn, er een goed V&G-plan Ontwerpfase voorhanden is en of voorwaarden voor veilig en gezond werken zijn meegenomen in de aanbesteding.

Voor de volledige tekst van het Jaarplan 2017 klik hier.

2 gedachten over “Inspectie SZW: ook in 2017 veel aandacht voor de bouwsector”

 1. Jaarplan Inspectie SZW 2017: maatschappelijk effect centraal

  12 december 2016 om 14:29 uur

  De Inspectie SZW gaat zich meer richten op de maatschappelijke effecten van haar werk en maakt deze zichtbaar. Volgens Inspecteur-generaal Marc Kuipers zegt het aantal inspecties namelijk (te) weinig over het bereikte doel van de inspecties. “Daarom gaan we per programma de beoogde effecten en resultaten benoemen.” Hij schrijft dit in het Jaarplan 2017 van de Inspectie SZW dat naar de Tweede Kamer is gestuurd.

  Tot nu toe werd de effectiviteit van de Inspectie vooral beoordeeld aan de hand van het aantal uitgevoerde inspecties en de boetes die werden opgelegd. Maar een inspectie kan uren, dagen of weken duren. Een verantwoording met cijfers stimuleert daarbij korte inspecties, terwijl het de samenleving gaat om maximaal effect. Om die reden gaat de Inspectie SZW zich meer richten op deze maatschappelijke effecten.

  Veiligheidscultuur

  Een ander belangrijk thema het komend jaar is een goede veiligheidscultuur te creëren. Op papier kan een bedrijf perfect aan veiligheidseisen voldoen, maar als in de praktijk de voorman het verkeerde voorbeeld geeft aan zijn medewerkers dan loopt de werkvloer onnodig risico. Een goede veiligheidscultuur betekent dat er korte metten wordt gemaakt met patronen die onveilig gedrag in stand houden. Niet omdat het van de overheid moet, maar omdat werkgevers en werknemers het zelf belangrijk vinden.

  Meer informatie

  Online magazine Jaarplan 2017 Inspectie SZW
  Jaarplan 2017 Inspectie SZW pdf-document | 577 kB

 2. Inspectie SZW kijkt naar veiligheidscultuur

  De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft haar Jaarplan 2017 gepubliceerd. Twee factoren krijgen in 2017 extra aandacht. De eerste factor is de risicogerichte aanpak. Door data te koppelen aan die van andere diensten, ziet de Inspectie SZW mogelijkheden om deze aanpak te verbeteren. De tweede factor is de aandacht voor het menselijk handelen.

  Inspecteur-generaal Sociale Zaken en Werkgelegenheid schrijft in het voorwoord van het Jaarplan 2017 dat een bedrijf op papier perfect aan veiligheidseisen kan voldoen, maar dat de werkvloer onnodig risico loopt als in de praktijk de voorman het verkeerde voorbeeld geeft aan zijn medewerkers. Een goede veiligheidscultuur betekent dat er korte metten wordt gemaakt met patronen die onveilig gedrag in stand houden. Niet omdat het van de overheid moet, maar omdat werkgevers en werknemers het zelf belangrijk vinden. Aldus Marc Kuipers.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *