Inspectie SZW ontvangt meeste klachten van werknemers over de Arbowet

HANDHAVING – Vallen van hoogte blijft grootste risico op de werkvloer. In 2015 leidde dit risico tot 33 procent van de arbeidsongevallen. Dat blijkt uit het rapport Klachten en ongevallen arbeidsomstandigheden van de Inspectie SZW. De inspectiedienst heeft de gemelde klachten en arbeidsongevallen over de jaren 2012-2015 geanalyseerd. Ruim de helft van de 6500 meldingen betreft ongevallen. Niet alle meldingen worden onderzocht. Zo zijn in 2015 1494 klachten en signalen en 2391 ongevallen nader onderzocht.

Arbowet
In de industrie, bouwnijverheid en handel komen de meeste arbeidsongevallen voor. Uit deze sectoren komen ook de meeste klachten, waarbij in de bouwnijverheid sprake is van meer klachten en in de industrie van meer ongevallen. De klachten hebben betrekking op de inrichting van arbeidsplaatsen (vooral valgevaar en algemeen) en op gevaarlijke stoffen/biologische agentia (vooral asbest en algemeen). Andere onderwerpen waar veel klachten over binnenkomen zijn arbeidstijden, arbeidsmiddelen (bijvoorbeeld onjuiste of ondeugdelijke middelen), arbozorg en organisatie van de arbeid (waaronder psychosociale arbeidsbelasting). De meeste klachten hebben betrekking op de Arbowet (76,4%), de Arbeidstijdenwet (12,7%) en de Warenwet (10,4%). Het aantal geregistreerde klachten over de Warenwet is vervijfvoudigd; van 62 in 2014 naar 301 in 2015. De Inspectie verklaart deze toename door een aanpassing van de registratiewijze van meldingen over afgekeurde liften door certificerende instelllingen (cki’s). Over de Kernenergiewet (KEW) kwam in 2015 één klacht binnen.

Type melder
Bij de registratie van de klacht wordt het type melder vastgelegd. De meeste klachten over arbeidsomstandigheden ontvangt de Inspectie van (ex)werknemers en andere overheidsinstanties. Als de klacht of het signaal afkomstig is van een vakbond of ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging dan is de Inspectie wettelijk verplicht deze te onderzoeken. Bij andere melders is het beleid van de Inspectie erop gericht dat een klacht of signaal alleen wordt doorgezet als er vermoedelijk sprake is van een zware overtreding of ernstige misstanden.

https://www.inspectieszw.nl/publicaties/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *