OPDRACHTGEVERS OPGELET: AANSPRAKELIJKHEID VOOR SCHADE ARBEIDSONGEVALLEN ZZP’ER.

Het inschakelen van zzp'ers is flexibel en goedkoop. Zeker nu de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd onder druk staat, is het niet voor niets dat het percentage zzp'ers nog nooit zo hoog is geweest. Het is veel opdrachtgevers gelukkig bekend, dat er een groot juridisch risico schuilt in de aansprakelijkheid van opdrachtgevers voor door de zzp'er veroorzaakte schade. Recent is deze aansprakelijkheid echter uitgebreid!

Uit een uitspraak van de Hoge Raad volgt, dat een opdrachtgever niet alleen aansprakelijk kan worden gesteld voor (materiële) schade veroorzaakt door een zzp'er, maar ook voor persoonlijke schade van een zzp'er ingeval van een bedrijfsongeval. Hiervoor zoekt de Hoge Raad aansluiting bij de arbeidsrechtelijke bescherming bij arbeidsongevallen. Op grond van deze uitspraak is een opdrachtgever dus aansprakelijk voor de schade die een zzp'er lijdt, zonder dat er tussen partijen een arbeidsverhouding bestaat. Hierdoor wordt de bescherming van zzp'ers uitgebreid, waardoor zij een vergelijkbare bescherming ontvangen als die van uitzendkrachten, gedetacheerde werknemers en stagiairs/stagiaires.

De Hoge Raad heeft twee criteria geformuleerd om te bepalen of een zzp'er deze aanvullende bescherming ontvangt, namelijk:
1. is de zzp'er voor zijn veiligheid (mede) afhankelijk van degene voor wie hij de werkzaamheden verricht?; en
2. behoren de door de zzp'er verrichtte werkzaamheden feitelijk tot de beroeps- en bedrijfsuitvoering van de opdrachtgever?

Deze criteria worden verstrekt indien zzp'ers bij de uitvoering van de opdracht gebruikmaken van hulpmiddelen, gereedschappen en onderdelen van opdrachtgever. Denk hiervoor bijvoorbeeld aan een trap, bouwmaterialen, kleding, een busje et cetera. Dit heeft tot gevolg, dat een zzp'er aanspraak kan maken op:
1. kosten van verzorging en verpleging;
2. medische kosten; en
3. verlies aan arbeidsvermogen ingeval van een ongeval.

Kortom, opdrachtgevers die veel werken met zzp'ers moeten bij het aangaan van de opdrachtovereenkomsten de juiste voorzorgsmaatregelen nemen. Uiteraard bent u als opdrachtgever niet zomaar aansprakelijk, dit is pas het geval indien de zzp'er schade lijdt en u niet aan uw zorgplicht voldoet.

bron:www.vdb-law.nl
30 maart 2017

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *