Inspectie SZW: bedrijven laten zich vaker bijstaan door advocaat

Door:Mariel Hovemann
Bron:Jaarverslag Inspectie SZW
Bedrijven zetten vaker juristen in, regelmatig al tijdens inspecties. Ook stijgt het aantal gevallen waarin bedrijven bezwaar maken of in beroep gaan tegen sancties. Dit staat in het jaarverslag van de Inspectie SZW.

Inspecteurs zijn meer tijd kwijt aan het verzamelen en vastleggen van informatie en het behandelen van bezwaarschriften en beroepszaken. Als mogelijke oorzaak noemen zij de hogere boetes en het (wettelijke verplicht) consequenter opleggen van sancties.

WOB-verzoeken

De meest voorkomende ontwikkeling is de toegenomen inzet van juristen bij het omgaan met het toezicht. Dit kan betekenen dat de advocaat van het bezochte bedrijf direct bij inspecties aanwezig is, bijvoorbeeld bij inspecties van bedrijven met risicos op zware ongevallen. Ook komt het voor dat letselschadeadvocaten zich melden bij de Inspectie om inzage te krijgen in het ongevallenrapport. Zo steeg het aantal WOB-verzoeken van (vertegenwoordigers van) slachtoffers om inzage te krijgen in het ongevallenonderzoek van 38 in 2013 naar 62 in 2014. Dit kan er volgens de Inspectie op wijzen dat slachtoffers hun werkgever vaker civielrechtelijk om schadevergoeding vragen. Personen die vermoeden dat ze zijn blootgesteld aan risicos, organiseren zich vaker om de werkgever aansprakelijk te stellen. Bijvoorbeeld in de zaak rondom het gebruik van chroom-6 bij Defensie.

Bezwaar

Ook loopt het aantal bezwaar- en beroepsprocedures na boeteopleggingen in het kader van de Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV) op. In 2011 volgde op 37 procent van de boeteopleggingen een bezwaar; in 2014 is dat opgelopen naar 55 procent. In deze periode steeg ook het aantal beroepszaken als percentage van het aantal opgelegde boetes in het kader van de WAV: van 6 procent 2011 naar bijna 30 procent in 2014. Bij andere arbeidswetten stijgen dit soort percentages ook, maar minder sterk.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *