Inspectie kritisch op hijsen en heffen van personen

Bron:hzc.nl 

De basisregel is dat hijsen en heffen van personen met een voor goederenvervoer bestemde kraan niet is toegestaan. Geconstateerde overtredingen worden gemeld bij de certificerende instelling. Dit kan leiden tot het intrekken van het certificaat.

 

De Inspectie SZW (de voormalige arbeidsinspectie) constateert dat hijskranen, bestemd voor goederenvervoer, worden ingezet voor het hijsen en heffen van personen. Naar aanleiding daarvan heeft de Inspectie aan de betrokken brancheorganisaties (HZC, VVT, BMWT), TCVT en de certificerende instelling een brief geschreven waarin zij duidelijk maakt dat dit hoog opgenomen wordt, met als uiterste consequentie het intrekken van het certificaat.

 

De Inspectie benadrukt in haar brief dat de machinist de eerstverantwoordelijke is voor het heffen en hijsen conform de eisen van de wet. “Het is niet voor niets arbeid die je alleen mag verrichten met een persoonscertificaat machinist. Daarnaast is de werkgever uiteraard ook verantwoordelijk…” zo stelt de brief.

 

René van der Steen, voorzitter van Vakvereniging Het Zwarte Corps, onderschrijft de stellingname van de Inspectie: “Op de eerste plaats vanuit het belang van veiligheid. Afgelopen jaar heeft ons ledenblad De Machinist het hele jaar in het teken van veiligheid gestaan. Er gebeuren nog te veel ongevallen. Daarom is het harde noodzaak om wet- en regelgeving, gemaakt met het oog op die veiligheid, te volgen.”

 

Van der Steen snapt dat het soms verleidelijk is om toe te geven aan de druk van een werkgever of uitvoerder. “Maar het gaat niet alleen om de veiligheid, ook om het inkomen van de machinist en zijn gezin. Als door overtreding van de regels het certificaat van de machinist ingetrokken wordt, is het voor hem onmogelijk om nog als machinist zijn inkomen te verdienen.” René van der Steen geeft aan: “Als de werkgever druk blijft uitoefenen, neem dan contact op met HZC. Want daar zijn wij voor, als vakbond, om op te komen voor jouw belangen.”

 

Inmiddels heeft de Inspectie al enkele overtredingen gemeld bij de certificeerder, met name bij het met behulp van een werkbak verwijderen van asbestdaken van stallen. De certificeerder heeft ook al certificaten ingetrokken. In één geval loopt er een gerechtelijke procedure. Van der Steen besluit: “Voorkom dat je in een dergelijke situatie terecht komt. Weet HZC tijdig te vinden!”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *