Dakdekkers willen het dak op, maar wel graag op een veilige manier

Bron:Alphens.nl

Op welk dak je ook werkt, er vanaf vallen is iets wat je te allen tijde wilt voorkomen. Vandaar dat er voor valbeveiliging gezorgd moet worden als je op een hoogte vanaf 2,5 meter (en in sommige gevallen lager) aan het werk bent. Wat dat precies inhoudt? Daar gaat deze blog over.

Veel aandacht voor valbeveiliging Valbeveiliging krijgt terecht veel aandacht en komt ook uitgebreid aan bod in de Arbo wet- en regelgeving. Het is verplicht bij werkzaamheden op 2,5 meter of hoger. Ook op lagere hoogtes kan het nodig zijn als er sprake is van bepaalde risicofactoren.

Risicofactoren bij lagere hoogtes Stel dat je aan het werk bent op een dak dat uitsteekt boven water. Zonder valbeveiliging zou je daar op een onbewaakt moment in kunnen vallen. Het kan ook zijn dat er sprake is van uitstekende objecten onder jou, die je zou kunnen raken als je van het dak afvalt.

Valbeveiliging voorzieningen voor een plat dak Er is valgevaar bij de rand van en de sparingen in het platte dak. De beste valbeveiliging voor deze plekken is een (tijdelijke) dakrand van tenminste één meter hoog. Een andere mogelijkheid is een permanent leuningwerk van dezelfde hoogte, met een boven- en tussen leuning.

Dakrandbeveiligingen moeten altijd ruim boven het dakvlak uitsteken en een tussenregel hebben. Het leuningwerk moet voldoen aan de juiste eisen en keuringen.

Extra aandacht voor hoeken, ballast en de dakopgang We geven hoeken en het juist aanbrengen van ballast [verzwaard] de benodigde extra aandacht, net als de onderbrekingen voor de opgang naar het dak. Soms is de oplossing de opgang leuningen te voorzien van een doorkoppeling op +/- twee meter hoogte, waardoor er poortjes ontstaan. Andere valbeveiliging systemen maken gebruik van eindbalusters met afsluitbare hekjes.

Als de dakrandbeveiliging niet doorloopt, moet je daar ruim vandaan blijven, tenzij je aangelijnd bent.  Zijn er permanente voorzieningen aanwezig? Dan is bij bepaalde werkzaamheden het dragen van een harnasgordel die verbonden is met een verankeringspunt afdoende.

Valbeveiliging verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid als het misgaat Een belangrijke vraag tot slot. Wie is er verantwoordelijk voor het nemen van valbeveiliging maatregelen en wie kan er aansprakelijk gesteld worden als het misgaat?

Meestal zijn er 3 partijen betrokken:

  • de gebouweigenaar als opdrachtgever • de werkgever als opdrachtnemer • de werknemer als uitvoerende

Bezien vanuit de arbeidsomstandighedenwet, is de werkgever verantwoordelijk voor zijn uitvoerend personeel. De gebouweigenaar speelt een rol hij dient zorg te dragen voor een veilige werkplek bij bijvoorbeeld onderhoud aan het dak.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *