Inspectie gaat strenger optreden bij zware beroepen in de bouw

11 juli 2012  

Het ziekteverzuim in de bouw bedraagt 5,5 procent. 45 procent daarvan is te wijten aan lichamelijke belasting.

De Inspectie SZW gaat daarom de komende vier jaar extra controleren of de regels in de bouw om uitval te voorkomen worden nageleefd. Doel van de extra inspecties is werkgevers te bewegen meer maatregelen te nemen, zodat meer bouwvakkers gezond hun pensioen halen. Informatie over nalatige bedrijven kan worden gemeld bij de inspectie. De inspectie heeft een top-15 van lichamelijk zware beroepen in de bouw opgesteld en zal in die sectoren de komende vier jaar strenger controleren op goed naleven van de Arbo regels.

In 2012 wordt er extra gecontroleerd bij blokkenstellers in de ruwbouw, betonstaalvlechters, metselaars, monteurs van metalen dak- en gevelelementen en glaszetters. De inspectie gaat strenger handhaven: er worden sneller boetes opgelegd. De inspecteurs letten op praktische zaken. Zware glasplaten mogen bijvoorbeeld niet worden getild maar moeten met hulpmiddelen worden geplaatst. De kruiwagen van een metselaar mag inclusief last niet zwaarder dan 60 kilo zijn. 46 procent van de betonvlechters heeft rugklachten. Dat geldt ook voor meer dan een derde van de glaszetters die hun schouders en rug overbelasten door met glazen platen te sjouwen. Bij de blokkenstellers treden rugklachten op doordat zij voorovergebogen blokken zagen. Van de metselaars heeft 38 procent last van zijn rug door veelvuldig bukken en metselen vlak boven de grond.

De directe loonkosten die daarmee gemoeid zijn, bedragen naar schatting honderden miljoenen per jaar. De inspectie wil met de extra handhaving onder andere bereiken dat werkgevers weten wat er van hen verwacht wordt om hun medewerkers beter te beschermen. Ook moeten ze de afspraken die in de branche zijn vastgelegd nakomen.

Elke werkgever wordt geacht een preventiemedewerker te hebben die de regels goed kent. Daarnaast moet een werkgever uitzoeken wat de risico’s op de bouwplaats zijn en daar maatregelen tegen nemen. Werknemers moeten weten welke hulpmiddelen ze kunnen gebruiken om blessures te voorkomen. Blokkenstellers moeten bijvoorbeeld gebruikmaken van een machine als de blokken waarmee ze werken 14 kilo of meer wegen. Ook de begaanbaarheid van de bouwplaats wordt meegenomen in de inspecties, omdat het vaak lichamelijke belasting oplevert als bijvoorbeeld de steigers niet op de juiste hoogte zitten. Op bouwplaatsen moeten werknemers onder andere rijplaten aanbrengen en zorgen dat er geen gereedschap op de looppaden ligt.

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *