Inspectie gaat laswerkzaamheden op tankschepen controleren

Bron: 

Op tankschepen worden onder risicovolle omstandigheden werkzaamheden uitgevoerd, zoals bijvoorbeeld laswerkzaamheden in besloten ruimtes. De Inspectie SZW kondigt daarom nieuwe controles aan.

Het naleven van de veiligheid vereist volgens de Inspectie de hoogste prioriteit. In 2016 zijn daarom 48 controles op tankschepen uitgevoerd. Bij 33% werd onveilig gewerkt. In 2015 was dit percentage 52%. Ondanks de verbetering zijn inspecties nog steeds noodzakelijk, gegeven de enorme risico’s die met deze werkzaamheden gepaard gaan. Voor 2017 zijn daarom nieuwe inspecties voorzien.

Werknemers moeten op tankschepen veelal in kleine ruimten lassen, snijden, branden of schoonmaken. Zij mogen die ruimten pas betreden als er metingen zijn verricht naar zuurstofconcentraties en mogelijke aanwezigheid van gevaarlijke gassen en dampen. Dit om te voorkomen dat werknemers stikken, of bedwelmd of vergiftigd raken. Ook is er sprake van explosiegevaar. Zorgvuldigheid in het naleven van de wettelijke veiligheidsprotocollen verdient dan ook de hoogste prioriteit. In de naleving ervan zitten nog te veel zwakke plekken, aldus de Inspectie SZW.

Scheepswerven waar laswerkzaamheden aan tankschepen worden verricht, kunnen in 2017 inspecties verwachten. Inspecteurs letten onder andere op meetverplichtingen inclusief herhaalmetingen, deskundigheid van degene die met de meetapparatuur werkt, bekendheid van de werknemers met de risico’s, met preventieve maatregelen en maatregelen in geval van calamiteiten.

De wettelijke verplichtingen voor een goede risicobeheersing bij het veilig werken met vuur aan tankschepen kan men vinden in de publicatie ‘Arbeidsrisico’s in de scheepsbouw en –reparatie’.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *