Gezond en veilig werken begint op school

De Directie Gezond en Veilig Werken (G&VW) van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) streeft ernaar dat iedereen tot aan zijn pensioen vitaal en gezond werkt.

G&VW stimuleert daarom werkgevers om samen met werknemers maatregelen te nemen op het terrein van gezond en veilig werken.

Basis duurzame inzetbaarheid leggen in (beroeps-)onderwijs

Een goede basis voor gezond en veilig werken begint al in het (beroeps-)onderwijs. Door tijdens hun opleiding de juiste competenties te ontwikkelen, kunnen werknemers hun eigen mentale en fysieke gezondheid beschermen en bevorderen. Dit draagt bij aan hun duurzame inzetbaarheid. Op het mbo is al aandacht voor gezond en veilig werken. Uit recent onderzoek blijkt echter dat studenten en (leer-)bedrijven nog ruimte zien voor verbetering. Zo willen zij meer aandacht voor het thema gezond werken (het accent ligt nu op veilig werken), voor het aanleren van manieren om fysieke en psychosociale arbeidsbelasting te verminderen en voor de manier waarop scholen mbo-studenten kunnen helpen gezond en veilig werken te bespreken bij het (leer-)bedrijf of op de stageplek.

Keuzedeel ‘Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken’

Om het mogelijk te maken al in de beroepsopleiding een basis te leggen voor gezond en veilig werken, heeft het ministerie van SZW de ontwikkeling ondersteund van het keuzedeel ‘Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken’ voor niveau 2, 3 en 4. Dit keuzedeel zorgt voor verdieping van het thema gezond en veilig werken. Door de generieke opzet kan elke mbo-opleiding het inzetten om competenties van studenten verder te ontwikkelen en versterken. De studielast bedraagt 240 uur, verdeeld over school, zelfstudie en leerbedrijf. De Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) is akkoord, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft het vastgesteld.

Inventarisatie bestaand en mogelijk inzetbaar lesmateriaal

Het ministerie van SZW heeft Capgemini Consulting nu gevraagd om een inventarisatie te doen van (bestaand en potentieel inzetbaar) lesmateriaal voor het keuzedeel ‘Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken’. Zo wil het ministerie duidelijk krijgen welke bestaande en potentiële lesmaterialen al beschikbaar zijn. Met het doel mbo-instellingen te ondersteunen bij het vorm en inhoud geven aan het keuzedeel in de onderwijspraktijken.

> Bekijk het Rapport Inventarisatie lesmateriaal
> Download de Database lesmateriaal fit veilig en gezond werken

Bron: rijksoverheid

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *