In 2021 werden in Nederland ruim 2000 mensen slachtoffer van een arbeidsongeval, 60 mensen kwamen om het leven.

Overgenomen van letselschade.nu

In 2021 raakten 2.014 slachtoffers betrokken bij een arbeidsongeval. Daarvan kwam 60 mensen om het leven. In totaal ontving de Arbeidsinspectie in 2021 3.482 meldingen van ongevallen, dat is 5 procent minder dan in 2020 en 18 procent minder dan het jaar daarvoor. Net als in eerdere jaren vielen in absolute zin de meeste slachtoffers van ernstige arbeidsongevallen in de sectoren industrie, bouwnijverheid, handel en vervoer en opslag.

Dat blijkt het het Jaarverslag 2021 van de Nederlandse Arbeidsinspectie dat vandaag verscheen.

Minder meldingen

Werkgevers zijn verplicht arbeidsongevallen te melden wanneer sprake is van een ziekenhuisopname, blijvend letsel of een dodelijke afloop. In 2021 ontvangt de Arbeidsinspectie 3.482 meldingen van ongevallen, dat is 5 procent minder dan in 2020 en 18 procent minder dan het jaar daarvoor.

Meldingsplichtige arbeidsongevallen met voldoende aanknopingspunten voor vervolgonderzoek, worden door de Arbeidsinspectie nader onderzocht. In 2021 heeft dit geleid tot 2.038 ongevalsonderzoeken. Het aantal afgesloten ongevalsonderzoeken was 1. 957.

Dodelijke ongevallen

In 2021 registreerde de Inspectie 58 dodelijke arbeidsongevallen en 60 slachtoffers. Tweemaal kwam het voor dat er twee slachtoffers waren bij één arbeidsongeval. Dit aantal dodelijke slachtoffers is vergelijkbaar met eerdere jaren waar in de Inspectie steeds 50 tot 70 dodelijke slachtoffers registreerde.

De afname in het aantal ongevalsmeldingen tijdens de coronapandemie vertaalt zich dus niet in een afname in het aantal dodelijke ongevallen en slachtoffers. Een verklaring hiervoor is dat de grootste afname in meldingen zich heeft voorgedaan in sectoren waar in relatief weinig dodelijke ongevallen plaatsvinden (cultuur, sport en recreatie, horeca, het openbaar bestuur en overheidsdiensten). De meeste dodelijke slachtoffers zijn in 2021 gevallen in de sectoren vervoer en opslag, industrie en handel.

Arbeidsinspectie luidt noodklok over arbeidsuitbuiting

Extra aandact besteede de Arbeidsinspectie aan arbeidsuitbuiting in Nedeland. “Opdrachtgevers stellen  de eis aan een uitzendbureau dat als er iemand uitvalt, er binnen t ien minuten nieuwe mensen voor ze klaarstaan. Dus bouwt zo’n uitzendbureau een ‘reservoir’ op van mensen, werk of niet, en proppen die bij elkaar – vaak in te kleine woningen. En ze hebben ‘wachtkamers’. Wie in de wachtkamer belandt tot er werk is, bijvoorbeeld als er door ziekte mensen uitvallen, is verplicht daar te zitten, maar krijgt geen loon”, aldus projectleider arbeidsuitbuiting Edwin van Berkum.

(Bron: Nederlandse Arbeidsinspectie)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *