I-SZW (voorheen de Arbeidsinspectie) controleert PBM in de bouw

De Inspectie SZW gaat van 9 mei tot en met eind oktober 2016 op 500 bouwplaatsen controleren of werknemers op een goede manier gebruikmaken van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Op bouwplaatsen is de werkgever bijna altijd verplicht PBM ter beschikking te stellen. De werknemer moet deze middelen op de juiste manier gebruiken. Zowel werkgever als werknemer kunnen een boete krijgen bij geconstateerde overtredingen.

Werkgevers

Werkgevers hebben de plicht om ervoor te zorgen dat het werk zo veilig en gezond mogelijk kan worden uitgevoerd. Als eerste moeten zij proberen om risico’s te voorkomen. Is dat redelijkerwijs niet mogelijk of haalbaar, dan moeten zij collectief maatregelen treffen. Dat staat in de Arbeidsomstandighedenwet. Daar hoort in veel gevallen bij dat werkgevers persoonlijke beschermingsmiddelen aan werknemers ter beschikking stellen. Voorbeelden zijn handschoenen, reddingsvesten, veiligheidsbrillen, veiligheidsschoenenveiligheidshelmenvalbeveiliging en adem-, gehoor-, knie- en schouderbescherming.

Werknemers

Werknemers hebben natuurlijk ook hun eigen verantwoordelijkheid. Daarom controleert de Inspectie SZW de werknemers op het juiste gebruik van de aangeboden bescherming. Houden werknemers zich ondanks een voldoende beschikbaarheid en duidelijke instructies plus toezicht daarop van de werkgever niet aan de afspraken? Dan kent de Arbeidsomstandighedenwet de mogelijkheid om ook een werknemer een boete aan te zeggen.

PBM

De dynamiek van een bouwplaats en de aard van het werk maken een vrijwel permanente beschikbaarheid en draagplicht van PBM noodzakelijk om risico’s zo klein mogelijk te houden en letsel te voorkomen. Dat is de verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers samen. In 2012 heeft de Inspectie voor het laatst een grootschalige controle in de bouw gedaan. Op 47 procent van de gecontroleerde bouwlocaties heeft zij toen overtredingen geconstateerd. Opvallend was dat in meer dan de helft van overtredingen het de werknemer was die de boete kreeg.

Zaltbommel

Dat het goed mis kan gaan wanneer de pbm niet op orde zijn, bewijst het recente ongeval met een hoogwerker in Zaltbommel. Daarbij vielen twee doden, een derde man is ernstig gewond geraakt. Bij de verbouwing van een Van der Valkhotel bevonden de drie zich in een bak op een zogenoemde ‘verreiker‘. Zij waren bezig met het ophangen van een spandoek van een bedrijf dat een deel van de verbouwing voor zijn rekening neemt. De verreiker stond na het ongeval nog overeind, het bakje waarin de mannen zaten stond op de grond. Het lijkt erop dat dit is losgeschoten. De mannen droegen geen valbeveiliging. De Inspectie SZW onderzoekt de toedracht van het ongeval.

Bron: Inspectie SZW

 

> Meer weten over de controle van PBM door de Inspectie SZW? Lees het artikel ‘I-SZW controleert ook PBM’ door Charlotte Nugter in Vakblad Arbo 3-2016.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *