Helft arbeidsongevallen blijft onder het tapijt

Bron:ORNET.nl

Ongeveer de helft van de arbeidsongevallen wordt niet gemeld bij de Nederlandse Arbeidsinspectie. Dat schat de arbeidsinspectie zelf, op basis van gegevens van afdelingen Spoedeisende hulp van ziekenhuizen.

Uit recent onderzoek van de arbeidsinspectie bleek ook al dat veel werkgevers ongevallen tijdens het werk niet melden. Door de aantallen spoedopnames gerelateerd aan bedrijfsongevallen te vergelijken met de meldingen die wel zijn gedaan komt de arbeidsinspectie tot de schatting dat werkgevers grofweg de helft van de ongelukken op het werk niet doorgeven.

  • Tip! Menselijk gedrag is vaak de zwakste schakel als je een veilige en gezonde werkomgeving wilt maken. Het is geen onwil, mensen zijn zich vaak niet bewust van hun eigen gedrag. Dus heb je ook kennis van menselijk gedrag nodig bij arbo-vraagstukken. Spijker die kennis in één dag grondig bij tijdens de studiedag OR & Invloed op ARBO op 3 november aanstaande.

Onwetendheid bij veel werkgevers

Veel werkgevers weten niet dat ze bedrijfsongevallen direct moeten melden bij de Nederlandse Arbeidsinspectie. Dat denkt de inspectie. Ook weten ze vaak niet dat ze ongevallen met uitzendkrachten en zelfstandigen moeten melden. Toch neemt het aantal meldingen sinds 2016 wel elk jaar toe. Het ging van 3786 in 2016 naar 4474 in 2019. In het coronajaar 2020 waren er 3655 arbeidsongevallen, waarvan 54 met dodelijke afloop. Vorig jaar waren er 3482 meldingen, 5 procent minder dan in 2020. Thuiswerken speelt duidelijk een rol bij de afname met 22 procent sinds 2019, stelt de arbeidsinspectie in haar jaarverslag 2021.

Volgens de Monitor arbeidsongevallen 2020 van de arbeidsinspectie zijn er relatief veel ongevallen in kleine bedrijven, en in de sectoren afvalverwerking, bouw, industrie en landbouw, bosbouw en visserij. De FNV stelt dat schilders, timmerlieden, stukadoors en metselaars het grootste risico hebben op een arbeidsongeval. Dat komt volgens de vakbond omdat vallen en struikelen de meest voorkomende oorzaken van bedrijfsongevallen zijn. Op de voet gevolgd door machines en gevaarlijke stoffen. De FNV vindt dat de arbeidsinspectie te weinig mensen en te weinig bevoegdheden heeft, en mede hierom te weinig inspecties kan uitvoeren.

Boete

Op overtreden van de meldingsplicht staat een boete die kan oplopen tot 50.000 euro. Die boete riskeren werkgevers ook als ze het onderzoek naar de oorzaak van een bedrijfsongeval hinderen. Bijvoorbeeld door de plek waar het plaatsvond snel op te ruimen. Om goed onderzoek te kunnen doen naar de oorzaak is het belangrijk dat werkgevers het ongeval zo snel mogelijk melden. Ook wanneer het ongeval pas later aan het licht komt, zoals bij werken met gevaarlijke stoffen vaak gebeurt.

Lees ook:

Minder prikkels om te melden

Niet alleen onwetendheid is de oorzaak dat het vaak stil blijft rond bedrijfsongevallen. Ook een boete voor onveilig werken schrikt veel werkgevers af. En een mogelijk hogere premie op de verzekering tegen loondoorbetaling. Dat denkt hoogleraar sociaal recht Barend Barentsen in een artikel in Trouw. Bovendien hoef je in Nederland geen relatie met het ongeval aan te tonen om toch een uitkering wegens arbeidsongeschikheid te krijgen. In bijna alle andere EU-landen moet je die relatie wel kunnen aantonen. Hierdoor zijn er in ons land minder prikkels om te melden, en er zijn minder gegevens over de oorzaken van arbeidsongevallen beschikbaar. De arbeidsinspectie wil in plaats van een boete eerst adviezen geven over veilig werken, in de hoop daarmee meer meldingen binnen te krijgen. Barentsen betwijfelt of dat zo gaat lukken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *