Half miljoen werknemers krijgt ongeval op werk

8 augustus 2013 – Van alle werknemers in Nederland kreeg 7% te maken met een arbeidsongeval. Daarbij ging het in 2012 om zo’n 478.000 werknemers die vanwege een ongeval op het werk te maken hadden gekregen met lichamelijke of geestelijke klachten.

Sinds 2005 is er weinig verandering te zien in het aantal werknemers dat betrokken is bij een arbeidsongeval. Uit de cijfers van het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS) blijkt dat van de 478.000 werknemers die in 2012 een ongeval op het werk kregen, bijna de helft minstens één dag verzuim nodig had om te herstellen. Voor ongeveer een derde van de werknemers ging het om minstens vier dagen. Vergeet niet dat u een arbeidsongeval bij de Inspectie SZW moet melden. Meldt u het ongeval niet, dan riskeert u een boete van maximaal € 50.000. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Inspectie SZW.

Veel ongelukken in de horeca en de bouw

De meeste arbeidsongevallen vonden plaats in de horeca en de bouw. Bij de horeca gaat het om 11% van de werknemers, maar bij 8% daarvan leidt het ongeval niet tot verzuim of duurt het verzuim korter dan één dag. In de bouw geldt dit voor slechts 3% van de 9% die te maken krijgt met een arbeidsongeval.

Lichamelijke klachten, geestelijke klachten of beide

Bij 70% van de werknemers met een ongeval ging het om lichamelijk letsel, zoals een wond of een botbreuk. Voor 20% was de schade geestelijk, zoals in het geval van psychische schade vanwege agressief gedrag. Ten slotte had 10% zowel lichamelijke als geestelijke klachten. Daarnaast blijkt uit de cijfers van CBS dat vrouwen vaker geestelijke klachten hebben en mannen vaker lichamelijk. De verklaring hiervoor is te vinden in de branches waar vooral of mannen of vrouwen werkzaam zijn. Vrouwen werken bijvoorbeeld vaker in de zorg waar meer ongevallen met geestelijke schade plaatsvinden. In de bouw, waar meer mannen werken, komen ongevallen met lichamelijke schade vaker voor.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *