Beschermingsmiddelen in de bouw onjuist of niet gebruikt

5 augustus 2013 Ella Beentjes

Ongeveer 47 procent van de bouwlocaties zijn in overtreding met de veiligheidsregels. De Inspectie SZW heeft op 665 bouwlocaties gekeken of werknemers persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken. Bij 315 locaties zijn 383 overtredingen geconstateerd.

Deze overtredingen hebben in 93 gevallen tot een boete geleid, waarvan 50 maal de boete is opgelegd tegen de werknemer. De controle vond plaats in het najaar van 2012.

Veilig en gezond werken

Het is de plicht van werkgevers om ervoor te zorgen dat werkzaamheden zo veilig en gezond mogelijk worden uitgevoerd. Aan de werknemers worden dan persoonlijke beschermingsmiddelen als handschoenen, veiligheidsbrillen, veiligheidsschoenen, helmen en knie- en schouderbescherming, beschikbaar gesteld. Tijdens deze controle ronde heeft de Inspectie SZW extra gelet of werkgevers deze middelen beschikbaar stellen en of ze toezien dat ze gebruikt worden. Werknemers werden gecontroleerd op het juiste gebruik van de bescherming.

Niet of onjuist gebruik beschermingsmiddelen

Bij ongeveer 25 procent van de overtredingen is er een boete uitgeschreven door de Inspectie. Bij de overige overtredingen heeft de Inspectie het gelaten bij een waarschuwing. Van de overtredingen ging het in de meeste gevallen om niet of onjuist gebruiken van veiligheidshelm, gehoorbescherming en veiligheidsgordel.

Al jaren is de bouw de sector met de meeste ongevallen op de werkvloer. Aan het begin van vorig jaar voerde de inspectie SZW extra controles om met name kleinere bouwlocaties.

Hier vindt u het hele rapport.

Arbowet, -beleid en arbeidsomstandigheden

In de Syllabus 'Arbowet, -beleid en arbeidsomstandigheden' vindt u praktische stappenplannen en procedures voor al uw arboverantwoordelijkheden. Met dit rapport kunt u direct aan de slag met de Arbowet en diverse modellen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *