Geen benul van hoeveelheid ongevallen

De RI&E is met kop en schouders het belangrijkste instrument dat organisaties inzetten voor preventie. En bijna een kwart (24 procent) van de respondenten weet niet hoeveel ongevallen er in de eigen organisatie plaatsvinden.  

Dat blijkt uit het Nationaal Onderzoek Over Preventie 2014 dat is uitgevoerd door uitgeverij Vakmedianet (waar Service Management onderdeel van is) en waaraan meer dan 1.400 mensen deelnamen. 63 procent van de respondenten kiest altijd voor het opstellen van een RI&E, 30 procent soms. Slechts 2 procent maakt geen RI&E.

Wat maakt medewerkers tevreden?
Op de tweede plaats van preventie-instrumenten staat het medewerkerstevredenheidsonderzoek. 45 procent van de professionals die zijn belast met preventietaken wil altijd weten wat medewerkers tevreden maakt, 46 procent houdt soms een dergelijk onderzoek als onderdeel van het preventiebeleid.

Aanspreken op gedrag
33 procent kiest altijd voor een Preventief Medisch Onderzoek en daarmee wint dit instrument de strijd om de derde plaats nipt van de Arbocatalogus (32 procent). De Workability Index en inzetbaarheidsscans zijn het minst in trek bij de respondenten. Gevraagd naar welke middelen volgens de respondenten verder nog positief bijdragen aan preventie, blijkt dat communicatie en een persoonlijke aanpak heel belangrijk zijn. Preventiemedewerkers moeten aanwezig zijn op de werkplek en mensen aanspreken op hun gedrag. Arbo moet een onderwerp zijn in alle overleggen en als iets niet goed gaat, moet dat bespreekbaar zijn, zo stellen de respondenten.

Hoeveel ongevallen?  
Bijna een kwart (24 procent) van de respondenten weet niet hoeveel ongevallen er in de eigen organisatie plaatsvinden. Meer dan de helft (51 procent) weet niet hoeveel mensen een beroepsziekte hebben of hierop risico lopen.

Top 3 risico's
32 procent ziet fysieke belasting, zoals tillen, duwen en trekken, als een bovengemiddeld risico in de eigen organisatie, 16 procent kwalificeert dit risico zelfs als hoog. Ook PSA, zoals werkdruk, pesten en seksuele intimidatie, baart bijna een op de drie respondenten (grote) zorgen. De top drie wordt afgesloten door de ongezonde leefstijl van medewerkers.

Hoog risicoprofiel
Ongeveer een op de vijf respondenten (18 procent) stelt dat de organisatie waarvoor hij werkt een hoog risicoprofiel heeft. Een derde (32 procent) spreekt van een laagrisicoprofiel. Veruit de grootste groep (49 procent) is van mening dat de eigen organisatie niet afwijkt van het gemiddelde als het gaat om risico's.

Lees ook
Hoe ontstaan arbeidsongevallen?
1 op 15 werknemers heeft arbeidsongeval
Hoe instrueert u uw schoonmakers op een trapje?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *