TE DIK? WE KUNNEN ER NIET MEE ZITTEN

In Nederland heeft ruim 40 procent van de volwassenen overgewicht. Dat het werk steeds bewegingsarmer wordt, versterkt deze trend. Wat maakt overgewicht en zittend werk tot mogelijke arbeidsrisico's?

Overgewicht vergroot het risico op aandoeningen als suikerziekte, hart- en vaatziekten en klachten aan gewrichten. Zulke gezondheidsklachten hebben een direct negatief effect op de kwaliteit van leven en werken van medewerkers. Hun conditie neemt af, waardoor het werk hen zwaarder valt. Soms kunnen ze hun werk helemaal niet meer doen. Door fysieke klachten of doordat ze door hun gewicht en omvang bepaalde handelingen niet meer kunnen uitvoeren. Denk aan (vrachtwagen)chauffeurs en kraanmachinisten die niet meer op zittingen of in cabines passen.

Uit onderzoek blijkt bovendien dat werknemers met ernstig overgewicht zich bijna twee keer vaker ziekmelden dan mensen met een gemiddeld gewicht. Ook zijn ze gemiddeld elf dagen per jaar langer ziek.

 

Weinig beweging

Bewegingsarm werk heeft twee kenmerken. Het eerste kenmerk: weinig beweging van het hele lichaam. Dit plaatsgebonden zittend of staand werk heet ‘fysiek inactief werk’. Denk aan beeldschermwerkers, caissières, machinisten.

 

Het tweede kenmerk: gebrek aan (gevarieerde) beweging van hoofd, nek en schouders, doordat ogen en handen zich beperken tot een klein kijk-, en werkgebied. Gecombineerd met geringe krachtuitoefening van de handen heet dit ‘laagintensief werk’. Fysieke inactiviteit vergroot net als overgewicht de kans op het ontstaan van chronische aandoeningen als diabetes en hart- en vaatziekten.

Lees meer over bewegingsarm werken in de Arbo Vakbase.

 

Zitten ‘op de waakvlam’

‘Sedentair gedrag’ vormt een zogeheten onafhankelijk gezondheidsrisico. Een onafhankelijk risico omdat sedentair gedrag sec de gezondheid nadelig beïnvloedt, hoeveel lichamelijke activiteit of sport daar ook tegenover staat. We spreken van sedentair gedrag bij zittend werk met een laag energieverbruik (MET-niveau =1.5). In de praktijk rekent men vooral beeldschermactiviteiten (computerwerk: redactie, dtp) tot de sedentaire activiteiten. Het gezondheidsrisico van dit soort werk is al geruime tijd bekend onder de naam RSI (repetitive strain injuries) of KANS (klachten aan arm, nek en schouder). LEES MEER overwerkhoudingen en repeterende bewegingen  in de Arbo Vakbase.

 

TIP: Lees de aanbevelingen van TNO voor beperking van de negatieve gevolgen van bewegingsarm werk.

 

Verband

De toename van bewegingsarm werk valt samen met de toename van het aantal werknemers met overgewicht (Body Mass Index 25-30) en obesitas (BMI >30). Een relatie tussen de toename van bewegingsarm werk en de toename van overgewicht onder werknemers is zeer waarschijnlijk, aangezien overgewicht onder meer te wijten is aan te weinig lichaamsbeweging.

 

LEES MEER over het verband tussen overgewicht en bewegingsarm werk  in de Arbo Vakbase.

 

over genomen van: http://www.arbo-online.nl/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *