Hoger risico op longkanker bij bouwvakkers

Auteur(s): Anne Leen Stouffs

Uit een onderzoek gepubliceerd in het International Journal of Cancer blijkt dat bouwvakkers een verhoogd risico lopen om getroffen te worden door longkanker. Hoe langer ze het beroep uitoefenen, hoe groter het risico. De resultaten zijn afkomstig van een epidemiologisch onderzoek dat gevoerd werd in 13 Europese landen, Canada, Hongkong en Nieuw-Zeeland.
Kristallijn silica

Volgens de onderzoekers is het verhoogde risico op longkanker het gevolg van blootstelling aan een cocktail van chemisch stoffen. Vooral de hoge dosissen kristallijn silica (kwartsstof) waaraan bouwvakkers worden blootgesteld, zou een groot risico vormen. Kwartsstof bevindt zich onder andere in zand, klei, baksteen, betonelementen,… Bouwvakkers komen er het vaakst mee in aanraking wanneer ze stenen doormidden slijpen. Volgens schattingen worden ongeveer 20% van de bouwvakkers er regelmatig mee geconfronteerd.

De auteurs raden daarom aan om bij het opstellen van strategieën om kanker te voorkomen, zeker rekening te houden met de risico's van kwartsstof.

Geen grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling

Momenteel valt kristallijn silica niet onder de bepalingen van de Europese richtlijn over carcinogene agentia op het werk. De richtlijn wordt momenteel herzien en de bedoeling is om een groter aantal kankerverwekkende stoffen op te nemen. Maar, schrijft het artikel in ETUI: "The revision of this directive to extend its scope to a larger number of carcinogens has been progressing at a snail's pace since 2004".

In december 2012 heeft het European Advisory Committee for Safety and Health at Work (waarin werkgevers, vakbonden en overheden vertegenwoordigd zijn) reeds een voorstel goedgekeurd om een grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling aan kwartsstof in te voeren.

Het onderzoek (in het Engels), Lung cancer risk among bricklayers in a pooled analysis of case control studies, kan u bekijken op de website van ETUI.

 
Bronnen: 


Increased risk of lung cancer among bricklayers, ETUI, 24 oktober 2014


Verhoogd risico op longkanker bij bouwvakkers, Prevent, 28 november 2014

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *