EU-hof eist invoering prikklok

Bron: www.rendement.nl

Organisaties moeten een objectief, betrouwbaar en toegankelijk systeem hebben voor het vastleggen van de dagelijkse arbeidstijd van werknemers. Dit oordeelt het Europees Hof van Justitie. Met een ‘prikklok’ kan per dag en per week het gewerkt aantal uren inclusief overwerk worden vastgelegd. Ook kan worden gecontroleerd of de minimale rusttijden zijn gerespecteerd.

Het Europees Hof van Justitie draagt de EU-lidstaten op om een nationale regeling in te voeren voor het verplicht toepassen van systemen waarmee werknemers kunnen in- en uitklokken. Volgens het Europees Hof heeft elke werknemer het fundamentele recht op een beperkte maximumarbeidsduur en recht op dagelijkse en wekelijkse rusttijden. Alleen met een goede urenregistratie kan naleving daarvan worden aangetoond.

Schending van grondrechten

De uitspraak van het Europees Hof is het gevolg van een zaak die een vakbond in Spanje had aangespannen tegen Deutsche Bank. De vakbond had de rechter verzocht om de bank te verplichten om een urenregistratiesysteem (tool) in te voeren, omdat het voor werknemers onmogelijk is om na te gaan of de vastgestelde arbeidstijden in acht worden genomen. De bank zou daarmee het ‘Handvest van de grondrechten van de Europese Unie’ schenden, het document met daarin de belangrijkste rechten van de EU-burgers. De Spaanse rechter kwam er niet uit en schakelde vervolgens het Europees Hof in.

Overuren niet geregistreerd

In Spanje wordt 53,7% van de gemaakte overuren in organisaties niet geregistreerd. Werknemers kunnen niet bewijzen dat zij overuren hebben gemaakt en kunnen hun rechten niet claimen. Er is immers geen objectieve manier om vast te stellen hoeveel uren een werknemer heeft gewerkt. De verwachting is dat de uitspraak voor Nederland weinig gevolgen zal hebben. In de Arbeidstijdenwet is al geregeld dat Nederlandse organisaties verplicht zijn om arbeids- en rusttijden schriftelijk vast te leggen.

Tijdsregistratie via vingerafdrukscans

In 2018 was tijdsregistratie ook in het nieuws. Staatssecretaris Van Ark gaf vorig jaar naar aanleiding van Kamervragen aan dat tijdsregistratiesystemen via vingerafdrukscans verboden zijn. Door de vingerafdruk krijgt de werkgever biometrische data van een werknemer, terwijl er andere manieren zijn voor in- en uitklokken. Organisaties mogen vingerafdrukken wel gebruiken voor de beveiliging van de toegang van gebouwen of ICT-systemen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *