Veiligheidsrisico’s uitzendkracht: wat moet je doen als uitzendorganisatie?

Bron:www.doorzaam.nl

Opdrachtgever, uitzendorganisatie en uitzendkracht zijn er alle drie verantwoordelijk voor dat de uitzendkracht veilig kan werken. Als intercedent moet je ervoor zorgen dat de uitzendkrachten goed geïnformeerd aan de slag gaan.

Maar hoe inventariseer je de risico’s en hoe kom je aan de juiste informatie om uitzendkrachten te kunnen wijzen op veiligheidsrisico’s én -maatregelen?

Inzicht in risico’s: het stappenplan voor de doorgeleidingsplicht
De opdrachtgever moet uitleggen met welke veiligheidsrisico’s de uitzendkracht binnen zijn bedrijf in aanraking kan komen en welke maatregelen hiervoor worden genomen. In het stappenplan voor de doorgeleidingsplicht staat wie welke taak heeft als het gaat om veilig werken. Met het stappenplan in de hand, kun je zowel de opdrachtgever als de uitzendkracht wijzen op hun taken en verantwoordelijkheden. Je kunt ook deze korte (1:27) animatie laten zien:

https://youtu.be/N1cbXduaemo

Risico-inventarisatie inlener
De opdrachtgever weet zelf het beste welke specifieke risico’s de werkzaamheden in zijn bedrijf met zich meebrengen. Vraag daarom naar het arbodocument of de relevante informatie uit de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) van de opdrachtgever. Daarin staan de arborisico’s beschreven en de maatregelen die zijn getroffen om de risico’s te beperken. 

Informeer de uitzendkracht over veiligheidsrisico’s
Is er geen RI&E of arbodocument beschikbaar? Gebruik dan een van de praktische Arbochecklists. De uitzendkracht moet uiterlijk één dag voor aanvang van de werkzaamheden geïnformeerd zijn. Zorg ervoor dat de uitzendkracht begrijpt welke risico’s het werk met zich meebrengt en dat hij op de hoogte is van de maatregelen.

Veilig aan de slag
Het uitzendbureau informeert de uitzendkracht voor aanvang van de werkzaamheden over risico’s en maatregelen. DOORZAAM biedt gratis verschillende tools om de risico’s te inventariseren en uitzendkrachten goed te informeren, namelijk:

Arbochecklists 
Gebruik de arbochecklists om de inlener op weg te helpen als er geen risico-inventarisatie beschikbaar is. De arbochecklists zijn handig om de arbeidsrisico’s gestructureerd door te spreken met de uitzendkracht. De arbochecklists zijn op maat gemaakt voor verschillende werkzaamheden en sectoren en beschikbaar in het Nederlands, Duits, Engels en Pools. 

Stappenplan voor de doorgeleidingsplicht
Het Stappenplan voor de doorgeleidingsplicht vertelt kort en krachtig wat de verantwoordelijkheden zijn van de inlener, de uitzendorganisatie en de uitzendkracht vóór en na aanvang van het werk. Zo is helder wat minimaal geregeld moet zijn en welke afspraken er met de inlener moeten worden gemaakt.

Game Jouw werk Jouw veiligheid
Elke branche is anders als het aankomt op de risico’s op de werkplek. Via de game ‘Jouw werk, jouw veiligheid’ test je je kennis over de risico’s in een specifieke branche. Er worden concrete voorbeelden van werksituaties getoond.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *