De RI&E als belastingaangifte

Nieuws
Hoe organiseer je een RI&E voor een activiteit die iedere keer weer totaal anders verloopt? De Technische Universiteit Delft kwam met een oplossing: voor elk van die activiteiten stellen de medewerkers zelf een plan op. Het resultaat: een enorme databank.
Een paar jaar geleden vonden chemici aan de TU Delft een oplossing voor een sluimerend probleem. Iedere keer bleek het weer moeilijk om veiligheidsregels op te stellen bij scheikundige experimenten. Die experimenten verliepen immers niet volgens een vastomlijnde procedure, en dus kon een veiligheidskundige ze niet goed onderbrengen in een RI&E.

De oplossing? Die chemici stelden voor ieder experiment een plan op. Ze beschreven wat ze zouden doen, welke risico's daarbij zouden optreden, en hoe ze die zouden ondervangen. Dat plan dienden ze in bij een commissie. Die bepaalde vervolgens of het experiment door zou gaan, en zo ja: met welke veiligheidsmaatregelen.

Het was een initiatief waar Dick Hoeneveld, veiligheidskundige aan de TU Delft, erg enthousiast over was. Je ziet vaak dat werknemers heel gemotiveerd zijn om procedures veiliger te maken. Maar je ziet ook dat de veiligheidskundige zelden naar hen luistert. Terwijl je die activiteiten op de werkvloer juist kunt sturen, kunt opnemen in de RI&E. Daarmee maak je zo'n RI&E veel dynamischer. (Zie ook De RI&E die werknemers willen)

Hiccup
Want daar zit volgens hem het probleem. Zo'n RI&E is vaak een soort hiccup. Om de 5 jaar moet er weer een worden opgesteld, en wat zie je 5 jaar later? Er klopt helemaal niets meer van, en er is ook nauwelijks acties ondernomen. Bovendien, hoe wil je op een technische Universiteit een traditionele RI&E opstellen? We werken hier met zo'n 15.000 gevaarlijke stoffen. Heel omslachtig om van elk daarvan vast te leggen hoe je ermee omgaat.

Dus borduurde Hoeneveld voort op de ideeen van de chemici zelf. We ontwikkelden een digitale tool die enigszins doet denken aan een belastingaangifte. Is de situatie relatief eenvoudig, hoef je ook weinig in te vullen, maar wordt het complexer, dan ga je meer de diepte in. En stel je voor dat een chemicus een experiment uitvoert waar ook natuurkundige aspecten aanzitten. Dan moet hij eerst een toets doen, zodat vaststaat dat hij de nodige basiskennis bezit.

Databank

Het mooiste is: deze tool legt de ervaringen ook vast. Ieder experiment wordt in de tool opgeslagen zegt Hoeneveld. En dus bouwt de organisatie een databank op van goede praktijken. Iedereen die een experiment opzet, kan zich van tevoren over de gevaren inlezen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *