Rapport “Dodelijk slachtoffer bij afmeren in sluis” gepubliceerd

Nieuws
4 nov. 2013 De Onderzoeksraad constateert dat de rederij de risico's van het werken met trossen niet voldoende onderkend heeft. In het veiligheidsmanagementsysteem en de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) ontbraken de juiste procedures voor het werken met trossen. Ook waren de gevarenzones aan boord van de Flinter Aland niet beschreven, en had de rederij de bemanningen niet geinstrueerd over het juiste gebruik van trossen bij het afmeren.

Uit het onderzoek is verder gebleken dat de procedures ten aanzien van de te voeren communicatie aan boord niet volledig werden nageleefd. Dit heeft tot gevolg gehad dat de bemanning op het voorschip de bandrem van de lier te vroeg aandraaide. De Onderzoeksraad constateert bovendien dat de Arbobladen, die uitgegeven zijn door werkgevers (de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders, KNVR, en werknemers (de vakbond Nautilus International) nog niet zijn aangepast aan nieuwe inzichten van de gevarenzones van trossen.

klik hier voor het rapport

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *