Dag van het Magazijn legt focus op veiligheid

In de ruim 100.000 bedrijven met een magazijn gebeuren jaarlijks ten minste 150 ernstige ongevallen. Daarom organiseert de logistieke sector ieder jaar de Dag van het Magazijn, met workshops over veiligheid. Ook wordt op deze dag de Prijs Veiligste Magazijn uitgereikt.

In de Nederlandse magazijnen werken ruim 600.000 medewerkers, onder wie reach- en heftruckchauffeurs, orderverzamelaars en inpakkers. De fysieke belasting (tool) in de logistieke sector is zwaar, door tillen, trekken en duwen. Het ziekteverzuimpercentage ligt hoog: 4,7% in 2017 in de sector Transport en opslag. Het gemiddelde ziekteverzuim in Nederland was in 2017 4%, zo meldt het centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het aantal ongevallen met dodelijke afloop ligt ieder jaar rond de vijf. Meestal zijn dit aanrijdingen met een heftruck. De studiedag Dag van het Magazijn met de Prijs Veiligste Magazijn moet hier verbetering in brengen. Deelname levert in ieder geval een rapportage op over de veiligheid in het magazijn. De werkgever kan deze rapportage gebruiken om de risico-inventarisatie en -evaluatie (tools) (RI&E) aan te passen.

RI&E in magazijnen
Een ander initiatief om de gezondheid en veiligheid in de sector te verhogen is de Code Gezond en Veilig Magazijn (CGVM). Om deze gedragscode te promoten, hebben de initiatiefnemers een website ontwikkeld. Hierop zijn ook handvatten te vinden voor een RI&E in een magazijn. Hoewel slechts 35% van alle organisaties in Nederland een RI&E heeft, zijn werkgevers verplicht (artikel 5 Arbowet) er één op te stellen. De website van de CGVM beschrijft tien ‘risico-hotspots’, plaatsen in het magazijn waar de kans op ongevallen groot is. Tegelijkertijd geeft de website voorbeelden van ‘good practices’, maatregelen die magazijnen kunnen nemen om de risico’s te verkleinen.

Scheiding van verkeer
Organisaties moeten een RI&E opstellen en actueel houden. Zij inventariseren de risico’s die het werk voor werknemers met zich meebrengt. Risicovolle plaatsen in magazijnen zijn bijvoorbeeld gangen tussen de stellingen, kruisingen van de ene met de andere gang en doorgangen van de ene naar de andere ruimte. Na de risico-inventarisatie volgt evaluatie van de risico’s, bijvoorbeeld op de kans dat ze voorkomen, hoe vaak werknemers eraan worden blootgesteld en hoeveel werknemers het betreft. In een plan van aanpak (tool) bepaalt de werkgever welke maatregelen hij neemt om de risico’s op te lossen. Scheiding van voetgangersverkeer en heftruckverkeer is voor de genoemde risico’s een goede maatregel. Een RI&E moet altijd worden getoetst door een gecertificeerde arbodienst of deskundige. Als dit is gebeurd, brengt de organisatie het plan van aanpak in praktijk.

bron:www.rendement.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *